Arkiv

Annonse


Slåss om fagfolkene

ArkivDet sa divisjonsdirektør Kari Broberg i Alcatel Telecom i et foredrag i IT-næringens Forening (ITF) sist tirsdag, i følge ukeavisa Telecom Revy.

Lønnsdrivende
– Ettersom det er en klar svikt i nyrekrutteringen til bransjen må vi kjøpe dyrt av hverandre. Vi ser stadig nøkkelpersonell etablere egne konsulentfirmaer, noe som også er lønnsdrivende. Dette er en trussel både for eksport, verdiskapning innenlands og ikke minst nyskapning. Det er ikke minst mindre bedrifter og nyetableringer som får svi på grunn av mangelen på kvalifisert IT-kompetanse, sa Kari Broberg.

– Vi som arbeider i internasjonale konsern ser nå at utviklingsoppdrag blir satt ut til enheter for eksempel i Øst-Europa fordi vi mangler kvalifisert nøkkelpersonell i vest.

Ironisk
Kari Broberg kunne som flere andre på ITF-seminaret slå fast at Norge samlet sett kanskje er verdensmester i bruk av IT. Vi har ett av de beste telenett i verden, nest høyest PC-tetthet i verden, stor og raskt voksende Internett-penetrasjon, verdens tetteste penetrasjon av mobiltelefoner (27 prosent) og i tillegg et høyt utdanningsnivå.

Annonse


– Vi har høy kompetanse i IT-industrien. Vi har dermed en meget god plattform til å gå videre. Derfor er det tragisk at vi akkurat nå skal oppleve den kompetansebrist og den ressursmangel på høyt utdannet arbeidskraft som vi alt ser. Og sannsynligvis vil det bli verre. Vi får synkende ungdomskull fram til 2005, sa Kari Broberg.

– Vi vil oppleve stigende knapphet. Og bransjen har alt høye opplæringskostnader. Dessuten er IT-utdanningen for generell og lite målrettet. Vi må ofte regne et års internopplæring før vi kan dra nytte av en person fra universitet eller høyskoler, sa Kari Broberg.

Næring tar tak
– Næringsdepartementet er fullt klar over den brist i nøkkelpersonell IT-bransjen opplever. Vi tar vår rolle som pådriver for andre departementer meget alvorlig, sa statssekretær Inger Karin Nerheim som blant annet foreslo opprettet et næringspolitisk IT-forum mellom bransjen og myndighetene..

Eksportvekst
IT-industrien hadde en beskjeden samlet eksportvekst i 1996 i følge Statistisk Sentralbyrå. IT-eksporten var på ni milliarder kroner. Forventningene er større for 1997, da IT-bedriftene i ITF forventer en eksportøkning på 14 prosent.

– Det er blitt påpekt at IT utgjør åtte prosent av BNP i Norge og at tallet helt sikkert vil stige til en gang å bli større enn oljebransjen. Det sier mye om hvor store oppgaver vi står foran, sa Inger Karin Nerheim på konferansen.

Annonse


Annonse


Annonse