Annonse


Norge i finsk TV-satsing

TV-kanalen FTV og to radiokanaler skal distribueres digitalt via Telenors satellittposisjon «en grad vest».

Avtalen med det statlige finske kringkastingsselskapet Yleisradio Oy omfatter både satellittdistribusjon, salg, kundehåndtering og markedsføring til det nordiske og det europeiske markedet.

Nytt digital-tibud
TV kanalen vil inngå i det nye digitale TV kanal-tilbudet som i løpet av året vil bli distribuert til paraboleiere, kabelnett og små antenneselskap via Telenors satellittposisjon «en grad vest».

Styrker Telenor
– Vi er svært glade for avtalen med Yleisradio Oy som styrker Telenors stilling som hoveddistributør for de nordiske public servicekanalene, sier adm. direktør Knut Reed i Telenor Satellite Services.

Annonse


Annonse


Annonse