Annonse


Kjøper svenske kataloger

Etter å ha kjøpt aksjer av svenske Elander har nå Telenor Media 93 prosent av aksjene i det svenske selskapet Lokaldelen i Norden AB.

Kraftig vekst
Lokaldelen utgir 245 lokale telefonkataloger i Sverige, og har i løpet av det siste året vokst seg jevnstort med det markedsledende selskapet.

Kjøpt seg opp
Telenor Media har siden juni 1995 hatt en minoritetspost på 34% i selskapet, med en opsjon på majoritet in-nen utgangen av 1998.
– Kjøpet av ytterligere 59 prosent av selskapet gir Telenor Media en betydelig styrking av posisjonen i Sverige, noe som er i tråd med visjonen om å være et nordisk media-selskap, sier pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor.

Norsk-svensk samarbeid
Lokaldelen er en lokalkatalog, som kan sammenlignes med den norske lokalkatalogen Ditt Distrikt.

Annonse


-Et drifts- og markedsmessig samarbeid er allerede på plass, og dette skal videreføres i enda større grad i årene som kommer, sier adm. direktør Peter Darpö i Telenor Media.

Annonser
Lokaldelens viktigste virksomhet er utgivelse av lokale telefonkataloger. Andre deler omfatter annonsesalgs, oppdrag for større, eksterne kunder og annonsesalg for den svenske arbeidsmarkedsetatens publikasjoner.

Lokaldelen i Norden AB har inntil nå vært eid i majoritet av familien Elander. Omsetning i 1997 antas å bli om lag 275 millioner svenske kroner. Selskapet har 215 ansatte.
I Sverige eier Telenor Media i tillegg 66 prosent av Bonnier Telenor Företagsinfo og 100 prosent av Nord Trans Handelshus.

Annonse


Annonse


Annonse