Annonse


Dette betyr WTO-avtalen:

Private selskaper vil nå kunne eie teleselskaper i mer enn 90 prosent av verdensmarkedet for telekommunikasjon. I de fleste land vil man nå kunne konkurrere direkte med de etablerte opeatørene.

Enkelte land, så som Japan og India, insisterte på fortsatt å begrense den internasjonale eierandelen i sine store operatører. Men det vil være fritt frem å konkurrere med dem.

Gjennombrudd for WTO
World Trade Organisation var selv blant vinnerne da avtalen ble undertegnet lørdag: Organisasjonen har de siste par årene kjempet i motbakke. Denne avtalen skulle for eksempel vært undertegnet i fjor, men måtte utsettes fordi USA nektet å godkjenne avtalen så lenge den ikke hadde ”kritisk masse”.

Unngikk deadline
Det var en alminnelig oppfatning at telekomavtalen måtte skyves til ut i neste århundre hvis den ikke ble undertegnet innen deadline på lørdag – men etter intense forhandlinger (og en god del kompromissløsninger) ble det hele klart innen tidsfristen.

Annonse


Dermed vil det antakelig bli enklere, mener observatører, å gjennomføre tilsvarende forhandlinger for en avtale om finansiell sektor i løpet av våren.

Reell konkurranse
Men telebrukerne vinner mest. Avtalen skal riktignok ratifiseres av nasjonalforsamlingene i de 68 landene før den trer i kraft 1. januar neste år, men dette regnes som en ren formalitet. Og da vil man for første gang få reell konkurranse på de fleste telemarkedene i verden. Riktignok finnes det fremdeles gråsoner, så som programvare.

Forutsigelige betingelser
Men det meste er dekket, og avtalen vil også innebære at investorer i telebransjen vil kunne regne med regulerte og forutsigelige betingelser når de satser i andre land.

Derfor var det en meget tilfreds Renato Ruggiero, generaldirektør i WTO, som lørdag sa at ” vi feirer en meget viktig seier.

Neste avtale: Infotec
– Avtalen vil medføre lavere kostnader for kunder verden rundt, vanlige folk såvel som næringslivet, og den vil være særlig gunstig for utviklingen i verdens fattigste land, hevdet Ruggiero. Og det er liten tvil om at også telekom-industrien vil ha stor glede av dette, siden det ikke være mulig å reservere telekontrakter til lokal industri.

Men denne industrien, i WTO-språk kalt Infotec, vil imidlertid være gjenstand for en separat avtale hvor man i prinsippet ble enige om innholdet i Singapore i desember og hvor den endelige avtalen skal være klar i mars.

  • Se også: WTO-avtalen i havn

    Annonse


  • Annonse


    Annonse