Annonse


Stort miljøproblem

De gamle telefonlinjene rives nå og erstattes av nedgravde kabler og linker. De gamle linjene er nå et miljøproblem for Telenor, sier miljørådgiver Birgitte Strøme i Telenor til P2.

Problem for dyrelivet
– Det er et problem i naturen at fugler flyr mot kablene. Når kablene ramler ned, er de et problem for dyrekivet.

Først i nord
– Vi har startet med å fjerne stolper og kabler i Finnmark siden det er her vi har de største avstandene.

Det er også satt i gang nedriving i Troms fylke.

Annonse


Inneholder kreosot
– Mange av telefonstolpene er satt inn med kreosot. De kan derfor ikke brukes ukritisk til gjenbruk.

– De kan blant annet ikke brukes til lekeapparaer eller til hager hvor ting dyrkes.

Gjenvinning
– Ellers satser vi på gjenbruk. Vi er åpne for gode forslag. Et forslag vi allerede har fått er å bruke stolpene som bruer over klopper.

– Andre muligheter er å males opp til flis eller brennes dersom forbrenningsovnen har mulighet til rensing, sier Strøme.

Annonse


Annonse


Annonse