Faksimile

Annonse


Lettere hverdag med IT

Faksimile– Økt tilgang på bedre og billigere data- og kommunikasjonsløsninger gjør det enklere med aktiv deltakelse i hjem og skole. Muligheten til å utføre arbeid fra hjemmet kan også gi funksjonshemmede bedre muligheter for å delta i arbeidslivet, sier statssekretær Torstein Rudihagen i Samferdselsdepartementet.

Advarer
Funksjonshemmede kan bli utestengt fra å bruke informasjonsteknologi hvis man ikke sørger for tilpasning.

– Erfaringer forteller oss at teknologien bør tilrettelegges for funksjonshemmede allerede under planleggingen av en tjeneste. Da vil behovet for dyre spesialløsninger i etterkant bli vesentlig mindre. Det kan være riktig å stille krav til en standard som ivaretar funksjonshemmedes behov, sier Rudihagen.

Forprosjekt
Funksjonshemmedes Studieforbund og Sintef er nå i gang med et forprosjekt om telematikk for funksjonshemmede, skriver Trafikkskaddes Magasin. Prosjektet skal kartlegge både informasjonsteknologi og teleteknologi som finnes for funksjonshemmede. Hensikten med prosjektet er å finne frem til industri- og forskningsmiljøer som er interessert i å videreutvikle disse produktene for funksjonshemmede.

Annonse


Annonse


Annonse