Annonse


GSM fra Bosh i 1998

Dieter Mosimann i Bosch sa i et foredrag i Frankfurt nylig at det forventes stor etterspørsel etter kombinerte telefoner. Dette til tross for at etterspørselen etter dect-telefoner har vært svært stor etter lanseringen av den første telefonen med selskapets egenutviklete teknologi, melder ukeavisa Telecom Revy.

– I kombinerte telefoner er det imidlertid ikke Dect-delen som er vanskelig, men GSM-delen. Derfor må vi for å kunne levere kombinerte telefoner skaffe oss kunnskap om produksjon av GSM-telefoner. Vi ønsker å plassere begge teknologiene integrert på samme kort, sa Mosimann og tidfestet lanseringen av de første egenutviklede GSM-telefonene fra Bosch til 1998.

Kjøper fra Motorola
I dag kjøper Bosch telefoner fra Motorola og selger dem videre under eget navn. Den siste tidens negative utvikling for Motorola i mobilmarkedet har imidlertid ikke hjulpet på salget av Bosch-telefoner heller.

Administrerende direktør Eigil Thorberg i Bosch Norge har imidlertid litt større tillit til Motorolas siste produkter, der toppmodellen Startac har mottat ovasjoner i pressekretser.

Annonse


Annonse


Annonse