Annonse


Ericsson i parken?

Målet er å øke antall ansatte utover dagens 412 og det blir dermed behov for mere plass. Ericsson kan enten bygge ut anlegget på Hisøy eller se seg om etter andre lokaler i Arendalsområdet.

Uglands tekno-park
Et tredje alternativ er Uglands teknologipark i Grimstad. Ugland har i følge Dagens Næringsliv satset flere millioner kroner på tegninger og utkast for blant annet å få Ericcson inn i parken.

Internasjonal forutsetning
Ugland mener at samarbeid mellom miljøene innen industri, forskning, utvikling og utdannelse er en forutsetning for å lykkes internasjonalt.

– Men vi er ikke i mål selv om Ericsson velger å flytte til oss. Vi ønsker også at utenlandske bedrifter vil etablere seg her hos oss, sier Ugland.

Høgskolen i Agder
Fra før av ligger blant annet Høgskolen i Agder, Grimstad gymnas, FoU-bygget, Teleskolen og Sørlandet Hotell & Kurssenter i området.

Annonse