Annonse


22 prosent økning

Resultatet før skatt i selskapets første år som notert på SMB-lista ved Oslo Børs, ble 5,7 millioner kroner mot 1,4 millioner i 1995. Etter skatt er tallene henholdsvis 4,1 og 0,9 millioner. Omsetningen ble i fjor 47,2 millioner kroner mot 38,7 millioner i 1995.

Selskapets egenkapital har økt fra 0,6 millioner kroner i 1995 til 11,1 millioner kroner i 1996. Egenkapitalandelen ved årsskiftet var på 41,3 prosent.

Mange nyansettelser
Det var ikke bare børsnoteringen som gjorde 1996 til et aktivt år for Nordic VLSI. Selskapet økte kapasiteten ved hjelp av en rekke nyansettelser og investeringer i det bedriften kaller moderne verktøy. En kontantemisjon tilførte selskapet 6,4 millioner kroner.

Svakt fjerde kvartal
Om året sett under ett var positivt for selskapet, ble fjerde kvartal mindre hygglig. Overskridelser på timeforbruket for ferdigstillelse av flere prosjekter oppgis som årsak til at resultatet ble svakere enn ventet. Likevel er omsetningen høyere sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Annonse


Dette problemet forplanter seg videre inn i 1997, fordi enkelte av prosjektene ikke er sluttført. I en pressemelding fra selskapet legges det vekt på at prosjektmassen ved inngangen til 1997 allikevel er bedre enn ved inngangen til 1996. En handlingsplan skal rette opp virkningene av forsinkelsene.

Grensesprengende
– Det er ofte grensesprengende å ta i bruk ny teknologi og nye konstruksjonsteknikker, og det er derfor alltid et element av risiko for ikke å nå spesifiserte mål innenfor gitte tidsrammer. Nordic har i 1996 arbeidet med flere tunge fastprisprosjekter med betydelige overskridelser, og dette har gitt redusert lønnsomhet, skriver styret i bedriften i en pressemelding som er undertegnet av styreformann Arne Græe og administrerende direktør Oddbjørn Troøyen.

Se også: Nordic VLSI til Oslo

Annonse


Annonse


Annonse