Annonse


Selger ut på Økern

Ulvenveien Utvikling og Petter Raaholt betalte dermed 2.740 kroner per kvadratmeter for industrilokalene.
Salget gir Alcatel STK en gevinst etter skatt på om lag 80 millioner kroner.

Konsentrere aktiviteten
– Dette er ledd i vår strategi for å konsentrere aktiviteten om kjernevirksomhetene energi og telekommunikasjon, sier informasjonsdirektør Helge Qvigstad i Alcatel STK.
Selskapet hadde kabelproduksjon på Økern fra 1915 til 1992. I dag foregår denne produksjonen i Halden og på Rognan i Nordland.

50.000 kvadratmeter
Salget omfatter Alcatels tidligere produksjonslokaler, totalt 50.000 kvadratmeter. Lokalene er i dag ombygd til lager og kontor, og er i det vesentlige utleid til leietakere utenfor Alcatel konsernet.

Raaholt overtar løpende leiekontrakter på eiendommen. Alcatel beholder vestsiden av Kabelgaten, som i dag brukes av egne selskaper, totalt 60.000 kvadratmeter.

Annonse


Annonse


Annonse