Annonse


Offentlig nett-torg

Søknadskjemaer for skjenkebevilling, byggesøknader og opptak til kommunale barnehager – alt er skjemaer som publikum nå kan hente på nettet. Skjemaene må riktignok foreløpig printes ut på en skriver og sendes kommunen per post.

Halvelektronisk
– Flere kommuner har hjemmesider, men vi er de første som er tilknyttet Offentlig Service Torg. Der kan publikum også hente tjenester, og ikke utelukkende informasjon. Det ideelle hadde vært om dette virkelig hadde vært interaktivt, og at de skjemaer som er tilgjengelig kunne sendes tilbake til oss via e-post, sier assisterende rådmann Hilmar Skår.

– Vi ønsker ved dette prosjektet å kartlegge om dette er en funksjonell kanal ut til publikum. Som de fleste kommuner har vi utredet etableringen av et servicekontor etter dansk modell – der publikum kommer til en informasjonsskranke. Internettløsningen er å bygge videre på denne utredningen, sier han.

Lokalt miljø på Internett
– Tanken er å etablere et lokalmiljø på nettet – et lokalt torg som også trekker til seg andre virksomheter i distriktet. Vi vil at lokale Internettbrukere alltid er innom sitt lokale eletroniske miljø, sier Skår.

Prosjektet var opprinnelig et tre måneders prøveprosjekt, men Ringsaker kommune ønsker å utvide prøveperioden.

Annonse


Annonse


Annonse