Annonse


«Norske byggeklosser»

– Intranett er et nytt begrep, og ofte må vi forklare kundene hva dette er og hvilken nytte organisasjonen kan ha av et slikt system, sier adm. direktør Morten Lie i Intranet Systems i følge Telecom Revy.

Selskapet har brukt knapt et halvt år på å bygge opp kompetanse om teknologien rundt intranett, og er nå i gang med å øke bemanningen ytterligere fra dagens ni til 25 i løpet av året.

Intranet Systems er et datterselskap av Mefjorden AS og ble startet i august i fjor med fire ansatte. Morten Lie er adm. direktør hos både mor og datter frem til ny leder blir ansatt i Intranet Systems.

Kontormoduler
Intranet Systems ble startet med en visjon om å bygge moduler for intranett-løsninger og selskapet regner med å ha 20 moduler klare før sommeren.

Annonse


IS-meny var en av modulene Telecom Revy fikk se på da vi var på besøk i Hamang Terrasse. Menyen ligger hele tiden i en egen ramme, slik at den følger deg uansett hvor du beveger deg i intranettet.

IS-meny minner om menysystemet i Windows 95, hvor brukeren får opp en ny meny ved å peke på et program, mens den foregående menyen fremdeles vises. Dette gir brukeren direkte aksess til all informasjon, og de mister ikke oversikten slik en fort kan gjøre i en hierarkisk struktur.

Andre moduler Intranet Systems har klare er IS-fravær og IS-huskeliste.– Ideen med IS-fravær er basert på systemet med magnet-tavle som mange bedrifter bruker for å vise hvem som er inne og ute, hvor de er og når de kommer tilbake. Andre moduler vi arbeider med er IS-ansattregister og IS-besøksoversikt, sier Lie

I bunnen av modulene ligger det en database som krever minimalt vedlikehold, som f.eks. innebærer at når en ny ansatt legges inn, dukker han eller hun opp i alle moduler.

Lastes ned fra nettet
– Intranettmodulene vil alltid være i utvikling fordi teknologien endrer seg raskt og gir nye muligheter. Målet er at alle moduler skal kunne lastes ned fra nettet. Partnere og kunder skal kunne koble seg opp mot oss ved hjelp av internett og hente nye versjoner, sier Lie.

Microsoft som utgangspunkt
– Vi måtte gjøre et valg for å unngå å bruke for mye tid på tilpasninger av modulene. Resultatet ble at vi bestemte oss for å holde oss til Microsofts produkter. Vårt eget intranett kjøres på Microsoft Internett Explorer, og ved hjelp av active X kan vi blant annet kjøre PowerPoint-presentasjoner i Exploreren. Dersom vi skulle støtte alle typer browsere ville dette ikke være mulig å ha som en funksjon i intranettet, sier Lie.

Ved å basere seg på Microsofts produktlinje utnytter Intranet Systems optimalt funksjonaliteten som ligger der fra før av, og slipper å “finne opp hjulet på nytt”.

Må være enkelt
I Intranet Systems har vi nytteverdi av intranett med bare ni ansatte. Browseren er brukergrensesnitt og vi har et ikon til all informasjon. Vi utvikler løsninger ut fra kjennskap til bedrifters behov, og bruker oss selv som pilotkunde, sier Lie.

Det viktigste er at systemet har så lav brukerterskel at det blir brukt, og derfor søker Intranet Systems å utvikle løsninger som krever minimal brukeropplæring ved innføring og utvidelse med nye moduler og funksjonalitet.

Lie mener det kan være hensiktsmessig å ha flere intranett i en organisasjon, for eksempel et eget intranett for adminstrasjonen og et for markedsavdelingen, samt kanskje et som dekker felles behov for hele bedriften. Begrunnelsen er at forskjellige grupper mennesker i en organisasjon har behov for forskjellige typer informasjon. Flere små intranett vil kunne være mer rasjonelt enn et stort intranett som blir tyngre å administrere og drive.

Selektiv markedsføring
– Tradisjonell markedsføring har ingen hensikt når det gjelder Intranett fordi kundene mangler kjennskap til teknologi og muligheter, sier Lie.

Intranet Systems har hittil gått ut mot definerte organisasjoner og grupper. Intranettprosjekter for DataCom og Aas Data er nylig fullført og fire andre prosjekter er i gang. Fra høsten regner Morten Lie med at selskapet vil gå bredere ut mot markedet.

– Vi jobber med å utarbeide standarder til forskjellige bransjer og regner med å akselerere kraftig når ledelsen er på plass. Intranet Systems ekspanderer i forkant av markedsutviklingen, men må ikke ligge for langt foran, da kan vi risikere å oppdage at kundene ikke fulgte med oss, sier Lie.

Om konkurrenter
– Jeg antar at flere arbeider med lignende konsepter, men markedet er foreløpig i sin spede barndom og få har avsatt så mye ressurser til å arbeide med dette som oss. Effektiv jobbing er nøkkelen. Vi må være mer effektive, tenke mer riktig, markedsføre oss bedre og være i stand til å snu oss raskt. En god løsning i dag er nødvendigvis ikke den beste for morgendagen, sier Lie.

På flyttefot
Intranet Systems er i stadig vekst og regner med å ha 17 ansatte til sommeren, da er huset på Hamang fullt og selskapet må begynne å se seg om etter nye kontorlokaler. Intranet Systems vil antakelig flytte til Lysaker som er sentralt både for ansatte og kunder.

Annonse


Annonse


Annonse