Annonse


Intranett-boom i år

Ved utgangen av fjoråret var det installert 2.500 Web-servere i Norge og totalt 72.000 Web-servere i Europa. Analysefirmaet IDC venter en årlig vekstrate på mer enn 90 prosent for Web-servere i Europa, skriver Telecom Revy.

Mens de fleste innstallerte Web-serverne nå benyttes til Internett, forventer IDC at det vil være fem ganger så mange intranettservere som internettservere i år 2000.

Norge nummer fire
Ved årsskiftet lå Europa et og et halvt år bak USA i markedsutviklingen innen internett og intranettservere. Men det er store forskjeller mellom utviklingen i de Europeiske landene.

Sverige ligger under et halvt år bak USA, og både Finland, Storbritannia, Norge og Østerrike (i den rekkefølgen) er under et år etter USAs markedsutvikling.

Annonse


Storsatsing i Norge
Den forventede økningen i Norsk intranettsatsing bekreftes av en undersøkelse utført av Geelmuyden.Kiese. Undersøkelsen som ble gjennomført blant 70 av Norges største bedrifter viser at hver av disse i gjennomsnitt vil investere 3,3 milloner kroner på intranett i løpet av de neste tolv månendene. Tilsvarende tall for Internett-investeringer er på 1,3 millioner i samme tidsrom.

– Åtte av ti bedrifter mente at intranett var et svært viktig satsingsområde for bedriften, mens bare fem av ti mente at Internett var viktig for bedriften, sier informasjonsrådgiver Henning Andersen i Geelmuyden.Kiese.

Også i små bedrifter
Det er stor grunn til å tro at også mindre bedrifter vil satse sterkt på intranett. Tidligere var det bare store, rike organisasjoner som kunne tilpasse dataløsninger til sitt nivå. Nå har teknologiutviklingen gjort det mulig for mindre bedrifter å få et spesialsydd datanett for en billig penge.