- -

Annonse


Hisøy-konflikten løst

- -Styret i Ericsson AS vil videreføre konsern-aktivitetene på Sørlandet innen utvikling- og leveranseraktiviteter mot det norske marked, samt etablere en ny, konsernrettet aktivitet i henhold til det nye strategiske mål om en foretrukket regional support- og leveranseenhet.

Dette er i korthet meldingen som Ericsson sendte ut torsdag klokken 15.00.

Blir selvstendig
I følge styrevedtaket skal aktivitenen på Sørlandet organiseres i selvstendige resultatenheter innenfor Ericsson AS. I meldingen heter det at styret forutsetter at det fremlegges en forretningsplan for disse enheter som forankres hos oppdragsgiverne i konsernet.

Dagens Telecom skrev om saken på fredag da instillingen ble oversendt fra ledelsen til styret i Ericsson. Adm. direktør Steinar Tveit valgte da å gjøre helomvending i saken som har kostet norske Ericsson mye både i kritikk og negative reaksjoner.

Annonse


Behandles i juni
Den nye forretningplanen for Hisøy-adelingene skal behandles av styret i juni. Ericsson-styret understreker i meldingen at aktiviteter som skal drives på Sørlandet er konkurranseutsatte og avhengig av konsernets generelle utvikling. Virksomheten skal drives etter vanlige forretningsmessige kriterier med normale krav til lønnsomhet.

Støtter Tveit Tveit og den norske Ericsson-ledelsen har også fått fire måneder på seg til å utrede hvor Hisøy-bedriftene skal flytte når leiekontraktene med ABB går ut i årskiftet 1998/1999.

Merket seg lokalt engasjement
Oppsiktsvekkende er det at Ericsson-styret har merket seg det engasjement de lokale politiske myndigheter har vist i denne saken:
Vi forventer at dette engasjement vil gi seg uttrykk i et målbevisst arbeid fra myndighetenes side for åstyrke IT-miljøet på Sørlandet og legge forholdene til rette for at Ericssons virksomhet skal få de beste rammevilkår. Dette omfatter hensiktsmessige og fleksible lokaler og en infrastruktur som gjør det mulig for Ericsson å drive sin virksomhet på Sørlandet på en kostnadseffektiv måte, skriver styret i meldingen.

Annonse


Annonse


Annonse