Annonse


Er Intranett løsningen?

Intranett blir enklere og enklere. Rimeligere og rimeligere. Og det kan brukes til stadig mer. Men det er fremdeles ikke selvfølgelig. Og heller ikke gratis.

Se bare på kontor-pakkene til de to store programvareleverandørene, Microsoft og IBM. I Microsoft Office 97 kan ethvert tekstdokument eller regneark like gjerne lagres i HTML som i Word-format, hvoretter dokumentet kan gjøres tilgjengelig for alle bedriftens brukere i Intranettet – og forsåvidt også for resten av Internettverdenen. Dessuten har Microsoft lagt inn teknologi som gjør det mulig å eksportere Excel-filer til HTML og beholde formatet.

Det har hittil vært et problem for Internett-brukere at det har vært vanskelig å takle tabeller i HTML, slik at regneark og andre tabeller må oversendes som e-post-filer for å beholde formateringen. Nå har altså Microsoft delvis løst dette i Office 97 – og dermed skulle det bli enda enklere å bruke Intranett for å spre tallinformasjon internt i bedriftene

IBM og Lotus
For IBM, som bruker Lotus som sin vei inn i Intranettet, er det like enkelt: Når du åpner SmartSuite 97, vil du i menylinjen SmartCenter finne to rullegardinmenyer (som heter skuffer hos Lotus) som er direkte Internett-tilknyttet: Hjelp og en Internett-skuff hvor du blant annet kan få nyheter presentert sammen med aksjekurser for utvalgte aksjer og langtidsvarsel for utvalgte byer.

Annonse


Dessuten vil du, når du skal lagre et dokument fra WordPro eller 1-2-3, også få valget om å lagre det på Intranett, til en spesiell FTP-server – og selvfølgelig i HTML-format hvis det er dette du ønsker

WordPerfect som Java-applikasjon
Og for å ta enda et eksempel: Når Corel, som i fjor kjøpte WordPerfect fra Novell, nå skal oppgradere WordPerfect-Suite, blir det i form av Java-programmer, som kan kjøre like godt på alle typer Internett-tilpassede PCer (og nettcomputere, når de kommer). WordPerfects etterfølger vil altså være beregnet på Internett og Intranett fra dag 1.

Gratis?
Med andre ord: Etterhvert som bedriftene oppgraderer, vil Intranett-hjelpemidlene bli standard i kontorstøttepakkene rundt om i Norge, det følger med som en gratis (?) funksjon når man kjøper programvaren. Og da kommer spørsmålet enda en gang: Finnes det noen god grunn til å unngå det som Intranett vil tilby i fremtiden? Er det ikke like greit å kaste seg uti med en gang?

Server; 150.000
Nå er det ikke fullt så billig. I Statskonsults “Bruk av World Wide Web for Offentlig Informasjon” anslår forfatterne at det koster minimum 150.000 kroner å sette opp en komplett Web-server – og at det lett kan koste én million kroner hvis man har ambisjoner når det gjelder databaseløsninger, sikkerhet og spesialtilpasning (programmering).

Det er med andre ord hyggelig at Microsoft og Netscape deler ut sine browsere nesten gratis eller gratis – og det er også hyggelig at Lotus og Microsoft lar mye av Intranett-verktøyet følge med sine nye, store pakker. Men det finnes likevel kostnader ved å sette opp en Intranett-site – og det finnes selvfølgelig opplæringskostnader her som i resten av dataverdenen. Det finnes mange mennesker som mener at det ikke er mulig å røre nye produkter hvis man ikke har hatt noen timers kvalifisert instruksjon på forhånd. De synes det er mye enklere å bruke det en har i dag.

Og en hovedgrunn til å utsette hele investeringen i Intranett, er at ting fungerer i dag. Bedriften har et fungerende lokalnett og med e-post og andre gruppearbeid-verktøy er alt OK.

Men det finnes ting som ikke hører med i det “klassiske” LAN-konseptet, og som er blant basisfunksjonene i Intranettet.

Oppdatert info
Publiseringsbegrepet er et av dem: Man kan velge å bruke Intranett, Internett eller Ekstranett for å sørge for at oppdatert informasjon alltid er tilgjengelig. Dette kan gjelde noe så enkelt som personalhåndbok og annen interninformasjon, det kan være prislister og det kan være brosjyrer og produktark.

Fordelen med Internett-teknologien er jo at man kan sikre seg at allting alltid er ajour, at ingen i bedriften noengang jobber med foreldet informasjon. Det er ingen selvfølge å få de ansatte til å vedlikeholde et ringpermsystem ved å bytte ut ark hver gang en oppdatert versjon blir sendt ut. Det er mye enklere å legge det hele ut i HTML-filer som kontinuerlig oppdateres fra sentralt sted – så sant man kan være sikker på at brukerne faktisk oppsøker informasjonen. (Det er ofte fornuftig å sende ut all ny informasjon som e-post til alle det angår, samtidig som det legges ut på Web-side som referanse til senere bruk. Men heller ikke dette er garanti for at alle får med seg alt som angår dem på Web-sidene).

Om konklusjonen da blir at Intranett er løsningen? Kanskje. Men det er, som så mye annet her i verden, litt avhengig av problemet.

Annonse


Annonse


Annonse