Annonse


Bygger infrastruktur

Nordahl bekrefter at det har vært samtaler med en rekke teleselskaper i energisektoren som så langt har ført til konkrete leveranseavtaler. Men det synes helt åpenbart at Telia i øyeblikket er mer interessert i å investere i infrastrukturselskaper i Norge enn de er i å kjøpe seg inn i NetCom, selv om heller ikke det kan utelukkes.

– På infrastrukturområdet er det både aktuelt med samarbeid, joint ventures og direkte investeringer i alle former for infrastruktur, sier Terje Nordahl. Han opplyser at Telia er i ferd med å prosjektere konkret utbygging av infrastruktur. Situasjonen er nemlig at Telia med unntak for en del egen trafikk i øyeblikket står uten en eneste tråd i Norge. Og det er en situasjon selskapet ikke kan leve lenge med.

Motsatt av Telenor
Telia er i ferd med å bygge sitt eget ATM-baserte transmisjonsnett i Norge. De har alt satt opp store ATM-svitsjer i fire byer, i første omgang knyttet sammen med leide linjer fra Telenor og andre.

– Med et slikt nett kan vi meget kostnadseffektivt integrere telefontrafikk og IP-basert datatrafikk i ett og samme nett. Det vil gi våre kunder enormt stor hastighet på Internett. Dette nettet vil vi åpne i løpet av 1997, sier Nordahl.

Annonse


Det nye transmisjonsnettet Telia bygger opp skiller seg vesentlig fra det Telenor gjør. Telenor må nå separere Internett-trafikk ut i eget nett og dermed drive to ulike nett for telefoni og Internett. Det samme skjer nå også i USA.

Telia går med andre ord motsatt vei og integrerer for såvidt etter samme prinsipp som det som nå er trenden i lokalnett. Men også de må selvsagt leve med ulike løsninger noen år framover. På aksessiden i Sverige satser Telia nå helhjertet På XDSL-aksess (6 Mbit/s på eksisterende kopper). I Norge har ikke Telenor gått ut med sitt standpunkt, men det er liten grunn til å tro at Telia med tiden vil følge en annen strategi i Norge enn i Sverige.

Søker DCS 1800-lisens
– Telia vil alene søke DCS 1800-lisens. Den saken er avgjort. Foreløpige beregninger referert i fagpressen går ut på at det vil koste mellom to og tre milliarder å bygge et slikt nett de 19 stedene i Norge hvor departementet i sitt høringsutkast til konsesjonsbetingelsene foreslår det må bygges .

– Telias store styrke er et meget avansert tjenestespekter. En av flere grunner til at vi vil bygge et eget DCS 1800-nett er at dette nettet har fire kanaler der GSM har én og at vi slik kan tilby fire ganger så høy hastighet ved dataoverføring via mobilnettet.

Maksimalhastigheten er i dag 9600 bits pr. sekund på GSM, mens DCS kan gi 36.000 kbit/s. Det siste holder til Internett-bruk. – Dagens GSM-hastighet gjør det ikke, sier Nordahl og forteller at Telia-konsernets investeringer i tjenesteutvikling er mye større årlig enn DCS 1800-satsingen i Norge vil bli.

Han opplyser at dersom Telia får lisens vil de bygge raskt og starte alt til høsten. Om så skjer vil Telias investeringer i Norge skyte kraftig fart fra “noen hundre millioner” i fjor til de nødvendige beløp over et par-tre år bare på mobilsiden. Når vi vet at Telia i fjor på konsernbasis investerte 12-13 milliarder kroner er en slik satsing i Norge formidabel.

Kåt på NetCom?
Terje Nordahl blir uvanlig ordknapp når vi tar til å spørre han ut om samarbeid med NetCom. Skulle vi summere hans svar består de i “ingen kommentar”, noe som sannsynligvis betyr at Telia har døra iallfall på gløtt for oppkjøp eller joint venture med NetCom i Norge.

– Telenor har som mål å ta 70 prosent av IT-markedet i Norge og ser ut til å greie det. Det ser ut som om bare en konkurrent med et meget bredt tilbud for hele bedriftsmarkedet kan makte å gi dem konkurranse. Er du enig i en slik vurdering?

– Det er jeg ikke. Et mye bredere selskap er en av flere mulige strategier. Med sine oppkjøp og sin breddesatsing risikerer Telenor å komme i direkte konkurranse med sine kunder. Det gjelder på innholdssiden i forhold til medieverden, på betalingsformidling i forhold til finansmiljøet og hele dataindustrien forøvrig. Telia satser på en partnerstrategi. Vi ønsker å være den beste partneren for eksempelvis Cinet, Merkantildata og IBM og da kan vi ikke konkurrere med dem.

– Den sterkest tenkelige alliansen utenom Telenor på det norske markedet synes å være et joint venture mellom Telia og NetCom, kanskje med Cinet med i folden. Istedenfor å bygge to DCS 1800-nett kunne dere samarbeide om ett og spare 2-3 milliarder i investeringer samlet. Det er også åpenbart at dette har sine fordeler hva angår sammensmelting av fastnett og mobilnett. Kan et slikt felles selskap være aktuelt fra Telia sin synsvinkel?

– Når det gjelder NetCom ønsker jeg ikke å kommentere det, men så vidt jeg vet er det ikke Telia som nå kjøper seg opp i NetCom. Hva datasiden angår, ville et joint venture med f.eks. Cinet komme i konflikt med vår partnerstrategi.

– Mye tyder nå på at Singapore Telecom vil selge sine 19,7 prosent av NetCom. I tillegg er 32 prosent av aksjene tilgjengelig på børs. Er en større aksjepost i NetCom interessant for Telia?

– Det er et spørsmål jeg ikke ønsker å kommentere nå.

– Regner du Telia som favoritt til å få den ene DCS 1800-lisensen som sannsynligvis kommer i tillegg til de Telenor Mobil og NetCom får?

– Ja, det gjør jeg.

– Men nå kan det komme en søknad fra Deutsche Telekom eller France Telecom, kanskje i samarbeid med nasjonale aktører på infrastruktrursiden. Frykter du en slik konkurranse?

– De som skal bygge mobilnett i Norge må ha et langsiktig perspektiv på 10-20 år. For Telia er Norge et naturlig marked geografisk og strategisk. Tele Danmark er i så måte en mer naturlig mulig konkurrent enn teleselskapene på kontinentet.

– Men du må innrømme at i en mulig konkurranse om konsesjon ville en allianse med en eller flere av teleselskapene i elforsyningen styrke dine sjanser?

– Selvsagt, men vi står sterkt på egne bein også.

– Når vi først er inne på mobil. Tele2, NetSource og NetNet underbyr nå hverandre på mobil terminert eller trafikk fra fastnett til mobil. Er virkelig dette markedet uinteressant for Telia?

– Vi har gode slike tilbud som vi lenge har solgt via kundespesifikke tilbud?

– Javel, men mange vet ikke om tilbudene dine. Når får vi se en almen prisliste og hva vil ditt tilbud være?

– Vi har valgt ikke å gå ut med noen almen prisliste ennå. Men våre priser på Mobil terminert er meget gode. Kunden kan spare opp til 15 prosent på å velge oss.

Telia-sfæren
Telia-sfæren i Norge består av Telia Norge a.s., Telia Teltronikk, Telia Riksnett, Direkte Respons Senteret og E-nett. I disse selskapene arbeider det nå 210 mennesker hvorav 150 i Telia Norge. Terje Nordahl regner med at det vil bli ansatt 90-100 personer i de fem selskapene samlet i løpet av dette året.

Telia har nå 440 kunder i Norge – alle er bedriftskunder.

– Til slutt, Terje Nordahl, vil du som konkurrent foretrekke et rent statlig Telenor, et delprivatisert eller et helt privat selskap?

– Jeg må nok rent personlig si at jeg tror et delprivatisert Telenor er best. Det vil skape et renere konkurranseklima og mindre muligheter for at staten blander sin kort som eier og regulator.

Annonse


Annonse


Annonse