Annonse


Alle vil ha intranett

– Vi vil ha intranett, men hva skal vi bruke det til? Dette er holdninger vi møter nesten daglig, sier produktsjef Olav Folkestad i Hewlett-Packard til Telecom Revy.

Intranett er navnet på en organisasjons bedriftsinterne nettverk basert på internett-teknologi. Mens bedriftenes satsing på Internett oftest har vært drevet av markedsavdelingen, kommer IT-avdelingen på banen med intranett.

Kan brukes av alle
Web-teknologien som ligger til grunn for Internett og intranett er tilgjengelig for de fleste operativsystemer og maskinvareplattformer. Dermed løses mange av problemene med kompatibilitet mellom ulike plattformer og organisatorisk informasjonsdeling.

– Vår jobb som konsulenter blir å hjelpe bedriftene til å se mulighetene ved et slikt nettverk, vi må snakke med flere nivåer i organisasjonen om deres behov. En slik oversikt er helt nødvendig for å utvikle en pilot for et intranettsystem som skal fungere, mener Folkestad.

Annonse


Papirløst kontor
– Intranett er en glimrende toveis kanal, men også et arkivsystem. Jeg tror at intranett er begynnelsen til det papirløse kontor, sier adm. direktør Morten Lie i konsulent- og programvareselskapet Intranet Systems til Telecom Revy.

Intranett vil gi bedre, raskere og billigere utveksling av informasjon i organisasjoner. Med intranett oppdateres og kvalitetssjekkes all informasjon på et sted, hvilket betyr at alle i organisasjonen til enhver tid får tilgang til riktig informasjon. Samtidig blir e-post i økende grad tatt i bruk i mange bedrifter for både intern og ekstern overføring av dokumenter.

Interaktiv
Mens intranett i dag for det meste brukes til å overføre statisk informasjon som rapporter og selskapsinformasjon, vil interaktive web-applikasjoner skape de største økonomiske fordelene for organisasjoner som tar i bruk et slikt nettverk.

Når alle bedriftens kontorstøttesystemer og analyseverktøy integreres i et interaktivt intranett vil arbeidsflyten i organisasjonen bli en helt annen enn den er i dag.

Extranett
De fleste bedrifter vil tjene på å opprette et ekstranett mot kunder eller samarbeidspartnere. I første rekke for utveksling og deling av informasjon, men også her vil interaktivitet bli en nøkkelfunksjon.

For eksempel kan kunder få mulighet til å gå inn i leverandørens system og oppdatere bestillinger ut fra en elektronisk produktkatalog som til enhver tid er oppdatert. En slik deling av verdikjede mellom bedrifter vil spare begge parter for tid/penger, og samtidig gi et konkurransefortrinn foran bedrifter som ikke har dette tilbudet.

Annonse


Annonse


Annonse