Annonse


900 patentsøknader

Forskning og utvikling er nødvendig i telekommunikasjonsmarkedet. Mer enn 18.000 ansatte deltar i ulike tekniske utviklingsprogram.

Milliarder til FoU
Kostnadene til FoU i Ericsson-konsernet var i 1996 på ca. 16 milliarder norske kroner. Dette representerer 14 prosent av salgskostnadene.

De tekniske kostnadene, inkludert utgifter til tilpasning av utstyr til spesielle markeder, var på ca. 19 milliarder norske kroner.

Kort produktlevetid
En årsak til satsing på nyutvikling er at gjennomsnittlig levetid for telekommunikasjonsprodukter på markedet er på mellom to og tre år.

Annonse


Patenter
Det ble fra Ericsson-konsernet lagt inn søknader om nesten 900 nye patentsøknader i 1996.

Det signaliseres fra ledelsen at ressursene til FoU fortsatt vil øke. Kostnader til utvikling og forskning skjer etter en fast nøkkel i forhold til ordretilgangen.

Annonse


Annonse


Annonse