Annonse


Ericsson ned i 1996

– 1996 var ikke et spesielt godt år for Ericsson. Vi forventer et bedre resultat for 1997, blant annet på grunn av en rekke nye samarbeidsavtaler vi inngikk i fjor, sier informasjonsdirektør Paul Falck i Ericsson til Dagens Telecom.

Ikke bare nedtur
Ericssons ordreinngang i 1996 økte med 26 millioner fra året før til 1.726 millioner.

Omsetningen i 1996 var på 1.645 millioner kroner, en nedgang på 172 millioner fra året før. Eksporten av varer og tjenester utgjorde 1.038 millioner, en reduksjon på 107 millioner fra 1995.

Litt bedre med NFT
1996-tallene blir litt bedre hvis man legger til resultatet fra NFT Ericsson Communications ANS, hvor Ericsson eier 50 prosent. Med Ericssons andel blir resultatet på 56 millioner kroner, omsetningen på 1.761 millioner og eksporten på 1.094 millioner.

Annonse


Tøffere konkurranse
Et uvanlig godt resultat i 1995 sammen med avslutningen av to store eksportkontrakter det samme året, er hovedårsaken til den store nedgangen i forhold til 1996 i Ericssons resultat.

At konkurransen i det norske markedet har blitt tøffere på grunn av posisjonering foran teleliberaliseringen fra første januar 1998, er også en medvirkende faktor til resultatnedgangen, mener Ericsson.

Reddet av Telenor?
Ericsson har hatt store leveranser til Telenor i 1996 fordi Telenor i fjor besluttet å øke takten på digitaliseringen av telenettet. Samtidig fikk Ericsson to store kontrakter for leveranser av GSM-utstyr til Telenors utbygginger i utlandet.

Annonse


Annonse


Annonse