Annonse


E-post med bivirkning

Dagens Telecom skrev tirsdag om at det ikke bare koster å sende elektronisk post i Russland. Det er også rådyrt å motta post.

Praksisen setter, i følge forsker Hans Tømmervik ved Norut IT, en bremse for utveksling av miljødata i Barentssamarbeidet.

Urimelig praksis
Informasjonssjef Sigurd Sjursen i Norut IT har problematisert rundt urimeligheten av at det koster å motta post.

I et ironisk elektronisk brev han har sendt til en av leverandørene (Rospac) av E-post tjenester på Kola skiver han blant annet:

Annonse


Send til uvenner
– Jeg kan sende elektronisk post til uvenner som bruker Rospacs E-posttjenester og vedlegge et dokumenter på 100 MB.

– Resultatet er at mottakeren raskt går konkurs. Hver forsendelse vil koste mottakeren nærmere 40.000 kroner.

– Mottakeren har ikke engang har bedt om å få elektronisk post fra meg. Dette er en absurd måte å drive forretning med elektronisk post på.

Økonomisk selvmord
– Ingen bør gå med på å betale per byte for inngående trafikk, mottak som er utenfor deres kontroll. Det er økonomisk selvmord, sier Sigurd Sjursen til Dagens Telecom.

Som et PS foreslår Sjursen at mange sender tunge postsendinger til Rospacs direktør, slik at han selv kan se absurditeten i systemet.

Jobber med saken
Sjursen sier til Dagens Telecom at han i ettertid er informert om at det er vanlig praksis i Russland at mottaker betaler for mottak av E-post.

Norut IT i Tromsø arbeider nå for å etablere kanaler som gjør det økonomisk forsvarlig for deres russiske samarbeidspartnere å bruke elektroniske postsystemer.

Annonse


Annonse


Annonse