Annonse


DECT fra høsten

– Vi forhandler nå med en rekke leverandører om levering av teknologi. Vi vil sørge for stor DECT-mobilitet i de store byene og der det er mange bedrifter. Du kan derfor oppnå bred dekning i byene med DECT etter hvert, sier visekonsernsjef Ole Petter Håkonsen i Telenor til Dagens Telecom.

Skal levere til privatmarkedet
Til bedriftsmarkedet har Telenor levert DECT siden 1993. Det nye er at dette blir tilgjengelig også for privatmarkedet og at man legger et mobilitetsprinsipp til grunn.

Overalt i de store byene
Det vil bli bygd DECT basestasjoner i vid utstrekning slik at du kan ta med deg den trådløse telefonen nesten hvor du er i de største byene. DECT er som kjent både trådløs telefoni og trådløs aksess til kundene der DECT erstatter kopperkabelen i veggen.

170.00 solgte
I fjor ble det solgt omlag 170.000 trådløse telefoner i Norge. Det omfatter både analoge telefoner og DECT-telefoner. Også for private Internett-brukere har DECT en fordel med 30 opp til 512 kbit/s overføringshastighet for data.

Det er hevet over tvil at denne satsingen vil gå ut over ISDN og helt sikkert tvinge fram en lokaltakst og en fjerntaskt for GSM mobiltelefoni.

Annonse


Annonse


Annonse