Annonse


Danskene kommer!

Navison Financials som nå lanseres i Norge, er utviklet som en internasjonal klient/server-løsning for regnskap og bedriftsledelse. Løsningen er foreløpig oversatt til 17 språk.

Kan tilpasses
Navison Financials er basert på en C/SIDE, en spesiell type plattform og relasjonsdatabasesystem. Ved hjelp av verktøyet i C/SIDE vil autoriserte partnere få tilgang til kildekoden slik at de selv kan utvikle tilpasninger og bransjemoduler.

Systemet har et grafisk brukergrensesnitt som er utviklet etter Microsofts retningslinjer.

Jobber mot flere systemer
På serversiden kan Navison Financials blant annet arbeide med Windows 95, Windows NT, OS/2, IBM-AIX, HP Unix og SNI-Sinix. Brukerne kan benytte programmet gjennom Windows 3.10, Windows for workgroups 3.11, Windows 95, Windows NT (Intel og Alpha) og Win OS/2.

Internett-tilknytning
En ny modul for tilknytning mot Internett er også utviklet. Denne modulen gjør det mulig for brukerne å utveksle informasjon via World Wide Web. Internett-modulen gir også muligheter for å handle på Internett.