Annonse


900 IT-studenter avvist

Professor Oddvar Aaserud ved NTNU kunne på et ITF-seminar tirsdag opplyse at det er 1200 søkere til 100 studieplasser innen data- og telefag ved NTNU. Det er en del dobbelt-søkere til ulike studieplasser slik at det reelle tallet avviste kvalifiserte søkere ligger på rundt 900.

Samtidig skriker hele IT-bransjen nettopp etter denne typen kompetanse. På ITF-seminaret tirsdag kunne en lang rekke foredragsholdere fra IT-industrien vitne om en sterkt økende knapphet på høyt utdannede teleingeniører og IT-spesialister.

– Dette presser lønnsnivået i været. Vi opplever en unormal stor turnover. Situasjonen truer både verdiskapning og eksport innen IT, sa divisjonsdirektør Kari Broberg i Alcatel.

Gjør noe selv!
– Ikke tro at myndighetene vil gjøre noe som monner på dette området. Skal noe skje må industrien gjøre det sjøl. I mer enn 10 år har vi påpekt disse problemene uten å bli hørt, tordnet professor Rolf Nordhagen ved Universitetet i Oslo. Hans mening er at industrien selv må ta initiativ til en høyskole for IT-spesialister. Skal vi tro de fagre ordene fra politikerne i debatten skulle det være lett å få statsstøtte til en slik skole.

Annonse


– Før vi får ordentlige lærere som kan IT er det ingen vits å kjøpe en eneste ny PC til grunnskolen, sa lederen for Fagrådet for Informatikk, Bjørn Kirkerud, ved Universitetet i Oslo.

Het debatt
Kompetansesvikten og utdanningsknappheten innen IT-fag fikk med andre ord sinnene skikkelig i kok på ITF-seminaret.
Fra politikere som Morten Pettersen i KUD, Jon Lilletun som er leder for kirke- udannings- og forskningskomitéen i Stortinget og statssekretær Inger Karin Nerhem i Næringsdepartementet ble det påpekt gjentatte ganger at industrien selv måtte ta et medvirkende ansvar.

Til det hadde adm. dir. Erik Næss-Ulseth i Taskon a.s. svar på tiltale. – Vi som jobber i små- og mellomstore IT-bedrifter kan ikke ta ansvaret for utdanningen av folk. Vi har nok med å drive produktutvikling og selge, sa Ulseth.