Annonse


120 mb blir vanlig

Siemens Nixdorf og Fujitsu slår følge med Compaq og tilbyr diskettstasjoner med 120 megabytes kapasitet.

Snart skal denne typen stasjoner også bli tilgjengelig for bærbare maskiner. Sjansen er derfor tilstede at diskettformatet LS-120 blir etablert som en standard.

God støtte
Et annet moment som taler til formatets fordel er at det blir støttet av flere store produsenter.

Det nye formatet er lansert av Imation, et selskap som har bakgrunn i 3M. Teknologien ble lansert på Cebit av 3M, Compaq, Matsushita-Panasonic og OR Technology, og senere har Mitsubishi og Maxell løst lisens.

Annonse


83 disketter
En stor fordel er at diskettstasjonene kan lese gammeldagse disketter på 1,44 MB eller 720 KB. 120 mb tilsvarer 83 vanlige disketter.

Det er spesielt bedriftskunder som spør etter de nye diskettene, sies det fra produsenthold.

Annonse


Annonse


Annonse