Annonse


Veidatabase på CD-ROM

Kartene er utviklet etter påtrykk av Transportdemonstratorprosjektet. I prosjektet deltar Statens Kartverk, Norge Forskningsråd, Telenor Mobil og Vegdirektoratet sammen med ulike transportører og systemleverandører.

Flere kart kommer
– Vi vil ha klare skjermbaserte kart for tilsammen 100 kommuner innen første kvartal i år, sier Bjørn Asmundvåg i Telenor Mobil til Dagens Telecom.

Dataassistert transportstyring
I prosjekt Transportdemonstrator brukes kartene som en del av dataassistert styringssystemer og til ruteoptimalisering.

Brukt sammen med mobil kommunikasjon vil transportnæringen ha stor nytte av slike kart.

Annonse


Østlandsområdet først
Prosjekt Transportdemonstrator foregår på Østlandsområdet. Det er derfor naturlig at de første kartene som er lagt inn i hovedsak omfatter disse områdene.

Kartene brukes av flere transportselskaper som er med i prosjektet. Som en prøveordning har kartene vært gratis tilgjengelige for de som deltar i prosjektet.

Detaljerte kart
Kartene er meget detaljerte. De tar hensyn til kjørerestriksjoner som enveiskjørte veier. Dette er en forutsetning for å få kunne detaljdirigere bilflåten til transportselskaper i større byer.