Cisco

Annonse


Voldsom vekst for Cisco

CiscoDet Cisco har definert som annet kvartal 1997 ble avsluttet 25. januar. I Norge var selskapets vekst første halvår på 113 prosent i forhold til de første seks månedene i fjor. For å håndtere økende etterspørsel har Cisco mer enn fordoblet antall ansatte fra år til år.
Det er nå 13 personer ansatt i Cisco Norge, men i følge en melding fra Cisco planlegges ytterligere ansettelser de nærmeste månedene.

Fortsatt verdensledende
Cisco Systems leverer datakommunikasjonsløsninger og er ledende på verdensmarkedet. Selskapets omsetning i annet kvartal var 10,4 milliarder kroner, sammenlignet med 5,97 milliarder kroner i samme periode i fjor.
Resultatet etter skatt ble 2,2 milliarder kroner sammenlignet med 1,36 milliarder i annet kvartal 1996.

Oppkjøp
Noe av Ciscos omsetningsøkning stammer fra oppkjøp av andre selskaper. Strategien er å øke i størrelse og bredde på produktene ved å kombinere egenutvikling med strategiske samarbeid, minoritetsinvesteringer i teknologiselskaper og oppkjøp av selskaper som sitter på teknologi Cisco trenger.

Kjøpte Netsys
Nettverksgiganten kjøpte 19. november Netsys Technologies Inc., et pionerselskap innen nettverksovervåkning og ytelsesanalyse. Kjøpet ble gjennomført ved bytte av aksjer til en verdi av 513,5 millioner kroner og resulterte i en engangsavskrivning på 280,8 millioner kroner.
I tillegg realiserte selskapet en gevinst før skatt på 307,5 millioner kroner for salg av minoritetsaksjer.

Annonse


68 prosents økning
Proformaresultatet, eksklusiv avsetning for Netsys-kjøpet og nevnte aksjesalg, var 2287 millioner sammenlignet med 1363 millioner kroner for samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 68 prosent.
Omsetningen de første seks månedene av budsjettåret 1997 var 19,7 milliarder kroner, sammenlignet med 11,16 milliarder samme periode i fjor. En økning på 76 prosent. Resultatet var 3376 millioner kroner, sammenlignet med 2542 millioner i fjor.

HP og Cisco
I en fornøyd kommentar til resultatene sier John Chambers, toppsjef i Cisco Systems:
– Vi kan vise til en tosifret prosentuell inntektsøkning for ellevte kvartalet på rad.
I januar kunngjorde Cisco og Hewlett-Packard utvidet samarbeid over hele verden. De to selskapene skal nå sammen tilby komplette nettverks- og dataløsninger med service og support.

Annonse


Annonse


Annonse