Arkkv

Annonse


Nedgang for Aamodt

ArkkvÅrsresultatet for Alcatel STK viser i korthet økt omsetning og noe svakere resultat enn i 1995. Omsetningen økte med 15 prosent, fra 3,745 millioner kroner i 1995 til 4,315 millioner i fjor.

Eksporten økte
– Omsetningsøkningen skyldes primært en sterk økning i eksportinntektene, og en gunstig utvikling av distribusjonsvirksomheten i Norge, sier Aamodt.

1,9 milliarder i eksport
Eksportandelen økte til 44 prosent i fjor, fra 34 prosent i 1995. Alcatel STK eksporterte for 1,9 milliarder kroner i 1996, noe Aamodt er svært fornøyd med. Han regner med at eksporten vil øke i 1997.

Advarte mot oppgang
I første halvår av 1996 hadde selskapet en resultatøkning på 38 millioner kroner. Allerede for et halvår siden advarte Bjarne Aamodt aksjemarkedet via ukeavisa Telecom Revy at oppgangen til Alcatel STK ikke ville holde seg ut året.

Annonse


Tapsprosjekter
Informasjonsdirektør Helge Qvigstad sa den gang til Telecom Revy at han trodde at årsresultatet ville bli på samme nivå, eller litt i overkant av 1995-resultatet. Aamodt fikk rett og Qvigstad var ikke klar over tapsprosjektene de hadde i vente.

Gardemobane-tap
– Uforutsette kostnader i forbindelse med to prosjekter i Norge og Polen er hovedårsak til fjorårets resultatsvekkelse, sier Aamodt.

Etter det Dagens Telecom erfarer er det spesielt utbyggingsprosjektet på NSB Gardermobanen som har kostet Alcatel dyrt. Ingen i konsernledelsen vil kommentere størrelsen på NSB-tapet. Det eneste Dagens Telecom får vite er at tapene kom i forbindelse med ekstraordinært utviklingsarbeid.

Frosten tok Polen-prosjektet
I Polen gikk det også skeis for Alcatel da de skulle grave ned en kabel på tvers av landet. utsatt arbeid på grunn av frost og tele gjorde at selskapet fikk ekstraordinære utgifter.

Økte egenkapitalen
Ved utgangen av fjoråret var Alcatel STKs egenkapitalandel på 45 prosent, mot 40 prosent ved utgangen av 1995.

Egenkapitalen, inklusive minoritetsinteresser, var i 1996 på 1,215 millioner kroner.

Annonse


Annonse


Annonse