Annonse


En million på nett

Denne økningen kom til jul. Forskjellen mellom en undersøkelse foretatt i desember og i januar viser en økning på hele 42 prosent! Samtidig kommer det fram at bruken av Internett har sunket.

Hjemme
– Veksten de siste månedene har vært klart størst i hjemmene. Det betyr at mange trolig fikk Internett til jul, sier prosjektleder i Norsk Gallup Institutt Ulf Andersson til Aftenposten.
Han forklarer også nedgangen i bruk av nettet med influensabølgen, og at mange har hatt litt treghet med å komme seg på nett etter at gaven ble pakket ut.

Sterk vekst
I følge undersøkelsen som ble foratt av Norsk Gallup var det 47.000 personer som svarte ja på om de hadde brukt Internett dagen før i januar. Men i desember var det hele 127.000 som ga et positivt svar.

Tilgang til nettet
175.000 husstander oppga å ha tilgang til nettet hjemme. En beregning tilsier at dette tilsvarer 974.000 personer.
Siden undersøkelsen ble fortatt i hele januar, så vil tallet på nordmenn med mulighet for å koble seg til Internett være på over en million.

Annonse


Annonse


Annonse