Annonse


Telenor trekker seg

Telenor har varslet det svenske næringsdepartementet om at selskapet ikke vil delta i en anbudsrunde.
Kjøpet kunne ha kostet Telenor mer enn 1,5 milliarder kroner.
Mandag til uken hadde Telenor planlagt å sende ut en pressemelding om saken.

25 prosent av aksjene
Den svenske staten har 25 prosent av aksjene. Disse skal selges. Flere store teleoperatører har tidligere meldt sin interesse, og Telenor var en av disse.
Visekonsernsjef Terje Thon varslet også at det kunne være aktuelt med ytterligere oppkjøp. Enator har i dag en børsverdi på 5.8 milliarder norske kroner.
I følge det svenske fagbladet Dagens IT har interessen for aksjene vært lunken hos de store teleoperatørene.

Gir ikke bud
– Telenor har sendt et brev til det svenske Næringsdepartementet og sagt fra at vi ikke er interessert i å være med i en anbudsrunde på de 25 prosent, bekrefter informasjonsjef i Telenor Bedrift Jan Kristensen til Dagens Telecom.
Telenor slår ikke døren igjen for et fortsatt samarbeid med det svenske selskapet. Men prisen er ikke lenger riktig for Telenor. Det vil bli for dyrt å kjøpe seg inn.

Prisen for høy
Aksjene på Enator har steget med 25 prosent siden begynnelsen av desember.
– Gjennom kontakten både med Enators ledelse og med representanter for det svenske næringsdepartementet har vi fått positiv respons på vår interesse og vårt arbeid for å få til et nærmere samarbeid mellom Enator og Telenor Bedrift. Men nå er børskursen betydelig høyere enn for 1 – 2 måneder siden og den finansielle risikoen for høy, sier konsernsjef Tormod Hermansen.

Annonse


Interessert
Heller ikke Telenordia, som eies likt av British Telecom, TeleDanmark og Telenor, og er Telnors aktør i det svenske markedet på telekom-siden, vil være interessert i å delta i et anbud.

Ikke konkrete planer
– Det er ingen konkrete planer om et samarbeid direkte mellom partene utover salgsprosjektet. Vi takker nei, men lukker ikke døren for en dialog, sier informasjonssjef Kristensen.

Derimot har avdelinger av Telenor samarbeidsprosjekt. Et eksempel er Telnor InfoMedica, som sammen med Enator er engasjert i et prosjekt ved to sykehus i Göteborg.

Undrende marked
Enator gikk tidligere denne uken ut med en pressemelding som er blitt møtt med undring. Tittelen: Enator søker strategisk allianse med teleoperatør. Dette gjør at de stilles spørsmål om de tidligere interessentene har fått kalde føtter.

I følge det svenske Dagens IT er interessen lunken fra telebransjen. Grunnen til dette skal være at kostnaden for modernisering blir for høye.

Telefoni og datakommunikasjon
I Enators melding heter det: For å utvikle sin allerede svært sterke posisjon på kommunikasjonsområdet har Enator til hensikt å innlede et tett samarbeide med en teleoperatør.
Med base i det riksdekkende Enator Networks med ca. 60.000 brukere er målsettingen at Enator og teleoperatøren i fellesskap skal tilby datakommunikasjon og telefoni.

60.000 brukere
I dag tilbyr Enator datakommunikasjon og tjenester, og i meget begrenset grad telefoni. Enators nettverk har over 500 kunder og 60.000 brukere, hovedsakelig i offentlig sektor, og det er gode muligheter for økt vekst.

Henvendelser
– I løpet av 1996 har vi blitt kontaktet av flere teleoperatører som ønsker et tett samarbeid, sier stedfortredende konsernsjef i Enator Kenth-Åke Jönsson i meldingen.
Han oppgir ikke hvilke selskap dette er.

Børsnotert
– Enator er et børsnotert selskap og det her er så viktig informasjon at det kan påvirke børskursene, sier informasjonsdirektør i Enator Kjell Westerback på spørsmål om årsaken til at pressemeldingen ble sendt ut.

Enator omsetter for omlag 4,5 milliarder svenske kroner årlig og har nærmere 5.000 ansatte.


Annonse


Annonse


Annonse