Annonse


Skrivervik skinner

I motsetning til Skriverviks økning i andel servere, har Hewlett Packards markedsandel gått fra 31,9 prosent i første kvartal til 29,3 prosent i siste kvartal. Dette er fortsatt større andel enn Sun-selgerne på Ullevål, men de nærmer seg.

Årsaken til at Skrivervik har økt sin andel forklarer produktmarkedssjef Sven Ole Skrivervik slik:
– Sun har det siste året lansert en rekke nye servere, og vi har nå den mest komplette produktserien i markedet, mener han, og tilføyer at målet er å bli størst også i på servere.

Internasjonal forbedring
Det er imidlertid ikke noen særnorsk trend at SUN-produktene selger godt. I følge en IDC-rapport kalt : «Workstation marked 1996: The year in review» går det fram at Sun har økt forspranget på konkurrentene Silicon Graphics, IBM og DEC når det gjelder salg av arbeidsstasjoner. Og det er sant enten vi teller leverte enheter eller omsetning

Markedsandelen for antall leverte enheter av Suns unix-arbeidsstasjoner økte til 41 prosent i 1996. Sun leverte 292.000 enheter, som er en økning på 7,7 prosent. Selskapet leverte mer enn dobbelt så mange enheter som nærmeste konkurrent, HP, og leverte totalt flere arbeidsstasjoner enn HP, Silicon Graphics og IBM til sammen. Suns markedsandel for salg økte fra 30,7 prosent til 32 prosent med en utstyrsomsetning på nærmere $3,7 milliarder, i følge en pressemelding fra Skrivervik Data.

Annonse


Bedre og bredere serie
– Suns vektlegging av skalerbarhet, sikkerhet, ytelse, konkurransedyktige priser og levering av riktige løsninger holder selskapet foran alle konkurrenter, mener adm.direktør Ed Zander hos Sun sentralt.

– Vi har hatt suksess med vår produktserie, som spenner fra den nye nettverksmaskinen JavaStation til skrivebordsmodellen SPARCstation og kraftfulle Ultra-arbeidsstasjoner, sier han.

HP ned
Suns erobringer innen markedet for arbeidsstasjoner har gått på bekostning av konkurrenten Hewlett-Packard, som opplevde et fall i selskapets markedsandel fra 21,7 prosent til 19 prosent og et fall i leveranser fra 154.220 i 1995 til 134.995 i 1996. Dette går frem av rapporten fra IDC. Digital Equipment Corp. opplevde også en nedgang i leveransene, mens Silicon Graphics og IBM forbedret sine posisjoner i markedet.

Årsaken til denne utviklingen kan nok blant annet finnes i en dreining i fokusering fra unix til Windos NT som framtidig plattform for arbeidsstasjoner. Det er mindre grunn for Suns konkurrenter å forsvare unix som operativsystem enn for Sun.

Annonse


Annonse


Annonse