- -

Annonse


Hisøy-saken løst?

- -– Dette kan bli resultatet dersom innstillingen til styret i selskapet blir fulgt. Saken skal opp på et styremøte kommende torsdag. Vi er glade for at vi i lag med de ansatte har kommet frem til en fornuftig innstilling til løsning av saken. De ansatte og ledelsen i selskapet er nå optimistiske med tanke resultatet, sier informasjonsdirektør Paul Falck til Dagens Telecom.

Fikk applaus
Fredag var det allmannamøte på Hisøy-fabrikken klokken 13.00. Flere ganger brøt det ut jubel og applaus da innstillingen til styret ble kjent.

Forslaget til styret går i korthet ut på at Ericsson ønsker å videreføre utviklingen av konsernprodukter på Sørlandet. Til nå har dette vært styrt fra Asker, men i fremtiden foreslås at dette blir overtatt av konsernet som har base i Sverige.

Blir eget selskap?
Paul Falck opplyser til Dagens Telecom at det er meningen at denne delen av virksomheten, som har rundt 200 ansatte, skal drives som egen forretningsvirksomhet. De får dermed egen forretningsplan og eget regnskap.

Annonse


I praksis betyr det at den fremtidige enheten må konkurrere mot andre Ericsson-avdelinger om å få konsernoppdrag. Denne utviklingsavdelingen er i dag mest kjent for å utvikle produkter til mobilkommunikasjon.

Andre arbeidsoppgaver
I innstillingen til styret forslår ledelsen at den såkalte support/kundestøtte-avdelingen på Hisøy også skal bli egen forretningsenhet. I dag har denne avdelingen 140 ansatte på Hisøy og omlag 30 i Asker. Ledelsen ser ikke bort fra at avdelingen i fremtiden kan ta andre arbeidsoppgaver.

– Vi har enda ikke sett på hvilke oppgaver dette kan være, men det er klart at det er mange uløste oppgaver i Ericsson-konsernet når det gjelder produktutvikling for nordiske kunder, sier Falck til Dagens Telecom.

«Söta bror» tar over
Helomvendingen til adm. direktør Steinar Tveit og resten av den norske Ericsson-ledelsen kom etter at de i lag med de ansattes arbeidsgruppe kom frem til at Hisøy-avdelingene kunne leve som egne forretningsenheter uten å ha en navlestreng til hovedkontoret i Asker.

I fremtiden vil kommandolinjene gå til Sverige, der det internasjonale Ericsson-konsernet har sin base.

Oppdaget ikke mulighetene
Det rare er at ledelsen ikke kom på denne løsningen da de behandlet saken like ved nyttår. Konsernledelsen så faktisk ikke alle muligheter mens de behandlet saken. Steinar Tveit var kanskje for blendet i synet på å etablere seg på Fornebu eller en annen plass i oslo-området?
Etter det Dagens Telecom erfarer har Steinar Tveit og resten av den norske Ericsson-ledelsen en god følelse av å være på riktig spor foran torsdagens viktige og avgjørende styremøte.

Vært en vanskelig tid
– Jeg legger ikke skjul på at denne saken har vært en belastning for norske Ericsson. Det har vært en vanskelig tid og jeg er derfor glad for at saken nå kan gå mot en lykkelig løsning for alle parter, sier en lettet informasjonsdirektør Paul Falck til Dagens Telecom.


Annonse


Annonse


Annonse