Annonse


Woz og Jobs tilbake

Steve Wozniak var sammen med Steve Jobs sentrale i å lage de første Apple-maskine, og senere lage forutsetningene for Mac. Men det har vært relativt stille om begge personene de siste årene.
I en melding fra Apple heter det at begge trekkes inn som rådgivere for Amelio og skal delta i selskapets «Executive Committee».

Degradert?
Det har vært mange rokeringer i personkabalen hos Apple i det siste.
Apple får for første gang samlet sin markedsorganisasjon, som skal ledes av veteranen Marco Landis. Om dette er en forfremmelse eller degradering er mange analytikere usikre på. Enkelte har hevdet at både Marco Landis og teknologisk leder Ellen Hancock i realiteten er blitt degradert i omstillingsprosessen.

«Strømlinjes»
Selskapet sier også organisasjonen skal strømlinjes, og at det skal satses mer på de deler av markedet som er viktige for Apples strategiske satsing.

Annonse


Annonse


Annonse