Annonse


Sikker mobil-kampanje

– Jeg antar at mellom 20 og 25 prosent har montert håndfritt utstyr i bilen. En årsak til det lave tallet er at slikt utstyr tidligere har vært preget av høy pris og dårlig kvalitet. Fokusering på sikkerhet, samt at produktene er blitt bedre og billigere, vil føre til at salget av håndfritt utstyr nå tar av for alvor, sier direktør Svein E. Eliassen i Leverandørforbundet for Mobil- og Telekommunikasjon til Dagens Telecom.

Økt trafikksikkerhet
«Du er en dårligere sjåfør når du snakker i mobiltelefonen», heter det i holdningskampanjen som ble satt i gang like før jul. Kampanjen fokuserer på økt trafikksikkerhet ved bruk av håndfritt mobiltelefonutstyr.
Utover våren kommer det flere aktiviteter rettet mot publikum som har eller er i ferd med å skaffe seg mobiltelefon.

Samlet bransje står bak
En samlet mobilbransje står bak kampanjen som skal gjøre det tryggere i trafikken: Leverandører av mobiltelefoner, Leverandørforbundet for Mobil- og Telekommunikasjon (LMT), forhandlere, NetCom GSM, Telenor Mobil, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk.

Annonse


Annonse


Annonse