Annonse


Raskere med NetJet

Fartsuhyre
NetJet har forvandlet vårt gamle modem til et fartsuhyre. Programmet NetJet er en plug in til Netscape Navigator og Microsoft Internet Explorer, som gratis kan lastes ned fra nettet. Straks du åpner en web-side, begynner NetJet også å laste ned de underliggende sidene.

Utnytter dødtid
Mens browserne lagrer web-sidene du allerede har sett, lagrer NetJet altså også de sidene du ennå ikke har bedt om! Snart du åpner web-siden www.telecom.no, laster NetJet ned de underliggende sidene. Slik utnytter NetJet modemets dødtid, og sidene er klare straks du klikker på dem.

Gratis testvesjon
Peak Media påstår at surfingen går 5-6 ganger raskere med dette turboprogrammet. NetJet. Vi har selv lastet ned den 2,7 MB store testversjonen fra www.peak-media.com.

Netscape og Microsoft
NetJet fungerer sammen med både Netscape Navigator og Microsoft Internet Explorer. Fullversjonen koster om lag 200 kroner når prøvetiden utløper om en måneds tid.
Kanskje vi kan utsette anskaffelsen av ISDN-kort ytterligere noen måneder?

Annonse


Annonse


Annonse