Wangberg

Annonse


Nytt Telenor-kupp?

Wangberg– Vi har inngått en intensjonsavtale med det Tyske kraftselskapet Viag og engelske BT som gir Telenor muligheten til å kjøpe ti prosent av aksjene i Viag Intercom. Hvor mye Telenor må betale for aksjene er ikke offentliggjort, sier informasjonssjef Fredrik Grindland i Telenor International til Dagens Telecom.

Store summer
Viag Interkom skal investere rundt 27 milliarder kroner i et nytt integrert mobil- og fastnett løpet av de neste ti årene. Med en eierandel på ti prosent må Telenor dermed investere nærmere tre milliarder kroner i samme periode.
– Viag Interkom regner med en årlig omsetning på rundt 40 milliarder i år 2007, sier Grindland

Må styrebehandles
– Avtalen må behandles i Telenors styre fordi det er snakk om så store investeringer, styret vil også ta stilling til om avtalen må behandles av generalforsamlingen, sier Grindland.

Hva med Rønbeck?
Intensjonsavtalen mellom Telenor, BT og Viag inneholder forbehold om styrebehandling og godkjenning. Telenors generalforsamling er som kjent samferdselsminister Sissel Rønbeck.

Annonse


Fikk lisens
Viag Interkom ble tirsdag denne uken tildelt lisens for utbygging av DCS-1800 nett i Tyskland. Samtidig fikk selskapet lisens for å bygge ut og tilby fastnett-tjenester fra første januar 1998.
– Åtte tettbygde områder i Tyskland skal bygges ut, og man regner med å være i drift i midten av 1998, sier Grindland.

Fjerde investor
Viag AG og BT eier hver 50 prosent av Viag Interkom. Eierne ønsker også en Tysk investor inn med ti prosent i tillegg til Telenor.

Annonse


Annonse


Annonse