Annonse


Makroviruser vanligst

– En amerikansk undersøkelse viser at 50 prosent av virusene er word-makroer, og de sendes gjerne som vedlegg til dokumenter. Og når dokumentet åpnes så risikerer en at makroen ikke lenger tilhører det åpne Word-dokumentet, men kan henge med som en aktiv fil i andre program som Lotus Notes eller GroupWare, sier visepresident Paul Dunford i Cheyenne til Dagens Telecom.

Godt representert
Visepresident Paul Dunford og regional markedssjef David Ball i Cheyenne tok ikke med Charlotte Wood fra Herald Communications til Norge og Software’97 uten tanke på å lage reklame for seg selv og sin samarbeidspartner Tallgrass og Faxserve 5 for Netware.
De unnlot ikke å nevne andre program som er integrert med faksprogrammet for pressen.

Antivirusprogram kan aktivisere
– En del firma bruker to virusprogram for å sikre seg. Dette kan føre til situasjoner en ønsker å unngå. En del virusprogram finner viruset og passiviserer det. Dersom en kjører et nytt virusprogram så vil også dette trolig oppdage viruset og forsøke å passivisere det. Her er det en risiko. Det eneste riktige er at virusprogrammet fjerner viruset fullstendig. Og vårt virusprodukt InocuLan gjør det, sier Cheyennes David Ball til Dagens Telecom.

Kan varsle
Programmet kan også varsle om at det trolig er et makrovirus med vedlegget før det åpnes, og programmet kan gi beskjed til både bruker og systemadministrator at et dokument som trolig er virusbefengt er lokalisert på en del av nettet

Annonse


Virus-bilblikotek
Cheyennes virusprogram heter InocuLan vil også automatisk oppdateres mot Cheyennes bibliotek over nye virus, og dersom programmet finner et virus det ikke kjenner så skal programmet ta kontakt.

Sterk integrering
– En annen fordel med sterk integrering i programmene er at en sørge for at systemadministrator får beskjed over E-post med en gang, sier Dunford, og det er vel en fordel å få beskjed raskt, og ikke etter at det har skjedd en del ugang.

Elektronisk post-ordning
Cheyennes faksprogram kan brukes mot Novell GroupWise, NetWare, IntranetWare og Groupwise. Det er mulig å fakse fra Word, Exel, WP og Ami.
Programmet sender faksene som elektronisk post, og mottar på samme måte. Filene ordnes som i et vanlig E-post-program.

Annonse