Annonse


Jagland IT-optimist?

Jaglands tale handlet om han lar seg styre av informasjonsteknologien, og regjeringens IT-satsing.
Det var Erik Solheim som i en interpellasjon denne uken påsto at Torbjørn Jagland var en IT-optimist og at han i for stor grad lar seg styre av teknologien i steden for å styre over den selv.

Voksende IT-næring
Jaglands tale indikerer at Solheims omtale av statsministeren som teknologioptimist stemmer. I talen sa Jagland:
– I Norge er informasjonsteknologien på i sterk vekst, og sysselsettingen stiger. Det vi kan kalle IT-næringen står i dag for nærmere ti prosent av verdiskapningen i landet vårt, og andelen er voksende.

IT foran olje og gass
– Her er næringen som vil gå forbi oljen og gassen i økonomisk betydning, og som vil ha langt mer direkte betydning for menneskers liv og velferd.

Fire hovedsatsinger
I talen konsentrerte Jagland seg om fire hovedpunkter
 • Regjeringen vil bruke teknologien for å nå de mål vi setter for samfunnet
 • Vi vil gjøre teknologien tilgjengelig for alle
 • Vi vil legge avgjørende vekt på lik rett til utdanning slik at alle får den samme tilgang til teknologien
 • Vi vil sørge for et legalt rammeverk som trygger personvernet og rettssikkerheten

  Annonse


  Regjeringens IT-satsing
  I sin beskrivelse av regjeringens IT-satsing sa Jagland følgende:

 • Nå bygger vi nettene – forvaltningsnett, kulturnett, biblioteknett, helsenett og støtte til nettutvikling i næringslivet.

  Utvikle kompetansesentra
  – Vi jobber aktivt med å utvikle kompetansesentra som hele landet kan trekke på – fra utnyttelse av den ressursen bibliotekene representerer til byggingen av et høyteknologi og IT-senter på Fornebu. Dette er ikke teknokratisk, det er et politisk valg.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse