Annonse


Wang-divisjon til Kodak

Blir heleid datterselskap
Wang har totalt 6.500 anstatte, og av disse vil Wang-divisjonens 700 bli berørt. Avtalen innebærer at Wang blir et heleid datterselskap av Kodak Business Imaging Systems (BIS).

Gjennom avtalen vil Wang fortsette sin satsning på kjernevirksomheten som nettverksoperatør og uavhengig tjenesteleverandør med blant annet omfattende outsourcing-virksomhet innen datasektoren.

Styrker Norden
– Oppkjøpet er et logisk steg da vi har bestemt oss for å bli best innen området «document management». Vi vil også forsterke det lokale nettet i Norden sammen med etablerte og nye samarbeidspartnere. Derfor tar vi over lokalt supportansvar ved å ansette det kompetente personalet som tidligere fantes ved Wang Software, sier Robert Björklund-Cygnaeus som er ansvarlig for Kodaks nordiske BIS-virksomhet.