Annonse


Tande(rt) i Brinchmann

Etter det Dagens Telecom erfarer har Tande gjort en meget bra jobb og skarp karriere i Alcatel-systemet. Utnevnelsen av nettopp Tande må derfor sees i sammenheng med dette.

Hatt flere lederstillinger
De siste årene har han hatt lederstillinger i Alcatel Telecom Norway og Alcatel Distribusjon. Brinchmann & Co. er et heleid datterselskap av Alcatel Distribusjon

Overtar etter Tenold
Tande er utdannet telematikkingeniør og bedriftsøkonom. Han har erfaring fra tele- og datakombransjen.
Nordlendingen Tande overtar stillingen etter Kjell-Erik Tenold, som nå trer inn i andre funksjoner i Alcatel Distribusjon.

  • Se også: Tenold bytter jobb

    Annonse


  • Annonse


    Annonse