Annonse


Støtter EU-resolusjon

EUs ministerråd behandlet i slutten av november de viktige spørsmålene om etikk på Internett.
I rapporten gir EU konkrete eksempler på ulovlig og skadelig informasjonsinnhold på nettet, samt hvilke tiltak som bør iverksettes fra medlemslandenes side for å hindre utbredelse av forbudt eller uønsket materiale.

Opprettelse av Teleråd
– EUs mange forslag og synspunkter faller i stor grad sammen med våre erfaringer fra reguleringen av de såkalte telefonfakturerte tjenestene i Norge angående selvjustis, samt opprettelse av Teleråd, opplyser adm. direktør Finn Kaare Østdahl i Teleforum.

Legalt «ingenmannsland»?
På tross av Internetts utbredelse og struktur er det etter EUs oppfatning en misforståelse å tro at nettet befinner seg i et legalt «ingenmannsland», hevder Østdahl.

Bekjempe barnepornografi
EU-rapporten slår dessuten fast at landene i sin bekjempelse av ulovlig og skadelig innhold på Internett bør prioritere barnepornografi og andre grove forsøk på å utnytte ny informasjonsteknologi til kriminelle formål som for eksempel narkotikahandel, terrorisme og lignende adferdsel.

Annonse


Vil ha Teleråd
I likhet med EU støtter Teleforum tanken om at bransjen selv, parallelt med det offentlige regelverk, bør etablere et system med selvjustis, samt egne klageorganer som skal dømme i saker vedrørende brudd på etiske retningslinjer og god forretningsskikk. Første skritt i denne retning kan være å opprette et eget Teleråd i Norge, mener Teleforum.

Etablering av klageadgang
I tillegg til en frivillig bransjeavtale foreslår EU også etablering av klageadgang for brukere som finner ulovlig eller støtende materiale på nettet.

Blir norsk modell?
Flere land, blant annet Norge og England, har i flere år hatt et tilsvarende system for telefonfakturerte tjenester. Denne ordningen har fungert svært effektivt, og kan stå som modell for et eget bransjejustis-system på Internett, mener adm. direktør Finn Kaare Østdahl i Teleforum.

Annonse


Annonse


Annonse