Annonse


Mer kommunikasjon

I følge den norske telestatistikken var det ved årsskiftet 1995/1996 hele 1.193.000 personlige datamaskiner i Norge. 450.000 ble brukt privat, mens 743.000 datamaskiner ble brukt i næringsliv og forvaltning. I 1991 var det 620.000 PCer i Norge.

Stadig flere på Internett
I 1991 var det registrert 49.000 modemer. 35.000 ble brukt av næringsliv og forvaltning, resten av private.
I løpet av fem år økte antall modemer til 283.000. Det ble antatt at omlag 101.000 av disse ble brukt av private. Den helt overveiende del for tilknytning til Internett.

Annonse


Annonse


Annonse