Annonse


Brønnøysund med nettavis

Internettsidene til Brønnøysunds Avis var svært populære. 3.000 lesere per uke kunne de skilte med i sine velmaktsdager.

Midlertidig stopp
Brønnøysunds Avis forsvant så brått med oppdatert informasjon. Det var et savn, blant annet for Dagens Telecoms redaksjon i Nord-Norge.

Flest fra utlandet
– Vi fikk flest reaksjoner fra utlandet da avisen ikke lenger kom regulært ut på nettet. Vi mottok elektronisk post fra Brønnøysundsfolk i utlendighet, både fra Thailand og USA, sier nytilsatt redaktør Trond Eide i Brønnøysunds Avis til Dagens Telecom.

Nøkkelpersonell sluttet
– Det som skjedde var at både redaktøren og den på desken som var svært aktiv med utlegging av Brønnøysunds Avis på Internett sluttet.
– Utleggingen var svært komplisert, med mye html-koding av sidene, sier Eide.

Annonse


Enklere plattform
– Vi har nå bygget opp en ny plattform for å legge ut avisen på Internett basert på Front Page. Programvaren gjør det enklere for vanlige journalister og tre ambulerende vaktsjefer å legge ut stoff, sier Eide til Dagens Telecom.

Skiftet servere
– Vi har samtidig skiftet servere. Alt utstyr og den nye programvaren er nå under uttesting, sier Eide.
Redaktøren forventer regulær drift av Internettutgaven i løpet av denne uka.

Annonse


Annonse


Annonse