Annonse


Bedre databehandling

– Komplett tilgang til bedriftens administrative data åpner nye muligheter for beslutningsstøtte og strategi i den enkelte bedrift. Gjennom bruk av standardiserte kontorstøtteverktøy som MS Office, Borland Intrabuilder og andre windows applikasjoner, får den enkelte bruker anledning til selv å utføre analyser og rapporter. Dette har hittil enten vært svært kostbart eller komplisert, hevder produktsjef Gisle Forseth.

Banebrytende?
Med utradisjonell tankegang og faglig innsikt har DI Systemer AS utviklet teknologi som er unik på verdensbasis. DI Kontor, kanskje verdens første implementasjon av Data warehousing prinsippet på PC, er basert på metoder som sprenger grenser. Gjennom avanserte løsninger har spredning av programlogikk og data fra tidligere lukkede miljøer til den åpne windows-verdenen blitt en realitet.

Internasjonal oppmerksomhet
Ved presentasjoner i inn og utland har aktører fra selskap i Sverige, Finland, Belgia og USA vist stor dataløsningen oppmerksomhet. Internasjonale konsern har gitt uttrykk for at teknologien gir begrepet gjenbruk en ny dimensjon, opplyser Forseth. Han gir ingen sikre signaler på at de har noen konkrete utenlandskontrakter på handa.

Trønderfirma
DI Systemer AS har hovedsete i Trondheim, er ett av landets største programvarehus for økonomisk/administrativ programvare på PC. Selskapet ble etablert i 1981 og er det ett av landets eldste i sitt slag.
Forseth opplyser at selskapet er i sterk vekst og har i dag 21 ansatte. Foruten staden ved Nidelven har selskapet kontorer i både Oslo og Bergen.

Annonse


Annonse


Annonse