Annonse


Tror på tele og IT

– Vi har brukt lang tid på å skjønne hva data og telemarkedet kan komme til å bety, sier adm. direktør i Merkantildata Tom Adolfsen.

Felles utvikling
Nå satser selskapet på at markedet for data og telekommunikasjon vil vokse sammen, at tradisjonelle IT-leverandører også vil levere kommunikasjonsutstyr, og at det stadig vil dukke opp nye produkter.
– Dette er en utvikling vi tror på, og vi tror på den fordi Bill Gates også tror på den. Det er vel derfor vi kan drive produktutvikling sammen med Microsoft, var Adolfsens begrunnelse.

Kommunikasjonsløsninger
Merkantildata har blant annet levert pakkeløsninger for Internett/ Intranett med servere fra forskjellige produsenter og hvor Cisco har stått for kommunikasjonsdelen. Nå ønsker Merkantildata at Microsoft også skal bistå i å sy sammen løsninger, og har hatt kontakt med selskapet i lengre tid.

Tellerskritt
Teletrafikken kan bli viktig for oss, sier Adolfsen, som mener at de kan bli snakk om nye teleløsninger. Han mener det kan bli snakk om forskjellige typer modeller – både for samarbeide og konkurranse med Telenor.
– Hvis vi får en prosent av trafikken så betyr det 180 millioner i omsetning. Og Adolfsen fortsatte med å si at Merkantildatas driftsutgifter at om teleprisene ble halvert, så ville nok Telenors konsernsjef gråte. Men Adolfsen ville smile.

Svakt Telenor
Noe oppkjøp av Merkantildata trodde ikke Adolfsen på. Til det mente han Telenor hadde for liten inntjening og at myndighetene neppe bevilger over 3,5 milliard for et oppkjøp.
Telenor har 300 millioner i overskudd på en omsetning på over 9, mente Adolfsen, og fortsatte: – Hadde jeg hatt et tilsvarende resultat så hadde jeg ikke sittet her.

Annonse


Annonse


Annonse