Arne Joramo

Annonse


Telenor får svi i Irland

Arne Joramo– De oppstartproblemer vi har hatt skyldes hovedsakelig problemer med myndighetene. Dette har kostet Telenor alene som 40 prosents investor i Esat Digifone 200 millioner kroner i tapte inntekter over hele perioden, sier adm. direktør Knut Digerud i Esat Digifone til Dagens Telecom.

Kan aldri ta igjen
– Det er inntekter vi aldri kan ta igjen. Jeg anslår at problemene har påført Esat Digifone omlag 100 millioner kroner i ekstra investeringskostnader, sier Knut Digerud til Dagens Telecom.

Oppjustert
Opprinnelig var investeringene i Esat Digifone beregnet til 1,5 milliarder kroner, men dette er nå justert opp til over to milliarder kroner.
Av de 500 millionene ekstra er 400 millioner relatert til økt hastighet og større kapasitet mens 100 millioner (Telenors andel er 40 millioner) er investeringer direkte foranlediget av det utrolige byråkrati Telenor møter i Irland.

Tre måneder tapt
Telenor har møtt motbør både på topp politisk hold og lokalt. Et planlagt samarbeid med politiet om å bruke mange av deres 700 master ble stanset av myndighetene før jul. Det er ennå usikkert om Telenor får anledning til å bruke politi-mastene, noe som ville ha gitt Esat Digifone en mye raskere start.

Annonse


Har tapt tid
– Vi har tapt tre måneder, men regner likevel med å ha 80 prosent dekning i mars som vi lovet. Det er ikke bare det forhold at konkurrenten Telecom Eireann har fått privilegier i form av seks måneders fritak fra de vanlige planleggingslovene. Det som nå er vårt største problem er at helserisikoen med mastene er trukket sterkt fram i debatten. I tillegg er det et utrolig byråkrati vi skal igjennom for å få sette opp master lokalt, sier Digerud til Dagens Telecom.

Myndighetene skeptiske
En basestasjon av denne typen utstråler 30-40 watt og ingen ekspertise mener dette er helsefarlig. Likevel er altså dette blitt et varmt politisk tema i Irland. Både miljøministeren og justisministeren har nå blandet seg inn i Esat Digifone-saken.Digerud leder nå Telenors innsats i Irland. Han var tidligere leder for Telenor Invest. Før dette året er ute har Esat Digifone 370 mennesker i sitt brød.

Enormt potensiale
– Selv om vi har fått mer motbør enn vi regnet med er vi fortsatt overbevist om at investeringene i Irland vil bli meget lønnsomme. Alle prognoser her viser nå en raskere vekset i mobilbruken enn først antatt. Og Irland ligger på EU-toppen med over 10 prosent økonomisk vekst siste året, sier Digerud.

Lånte 85 millioner kroner
– Den andre store kapitalgrupperingen ledes av Denis O´Brian. Han måtte nylig til USA for å låne 85 millioner kroner, hvorav halvparten ble skutt inn i Esat Digifone. For Telenor har det ikke gjort saken bedre at Telia og PTT Nederland har fått investere 20 prosent i det forøvrig statseide Telecom Eireann.

Annonse


Annonse


Annonse