Annonse


Supernett fra ex-Online

Telenor Online vil bruke 100 millioner kroner på en ny infrastruktur for Internett.

Kraftig økning
Ved forrige årsskifte hadde selskapet 12.000 enbrukere. Etter sammenslåingen med Schibsted Nett har de 115 000 enbrukere (- og 500 flerbrukere). I fjor høst var derfor aksesskapasiteten til tider meget dårlig. I løpet av 1997 regner Telenor Nextel med å betjene hele 200 000 enbrukere.

Pinlig dårlig
– I fjor høst var vi pinlig klar over at tjenesten var for dårlig, sier adm. direktør Bent Brugård til Dagens Telecom.
– Den norske Internett-eksplosjonen i fjor overgikk alle forventninger og tok pusten fra oss. Verst ble det etter sommerferien. Med 400 nye Internett-kunder i uka i stedet for de 100 vi hadde budsjettert med, var våre budsjetter oppbrukt på kun to uker!

Doblet omsetningen
Telenor Online doblet sin omsetning i fjor fra 45 til 90 millioner kroner. 97-budsjettet teller 250 millioner og kalkulerer med 300 prosent vekst. Over halvparten av den budsjetterte omsetningen kommer fra privatmarkedet.

Annonse


Forlot Online-skuta
Bernt Brugård som har ledet selskapet gjennom de eventyrlige vekstårene. Mandag overlot han roret til Morten Lundal. Brugård går nå til ledergruppen i Telenor Plus.

ATM med 35 Mbps
– Telenor Nextel bruker nå 100 millioner kroner på å bygge en ny infrastruktur med høyere tilgjengelighet, driftsstabilitet og skalerbarhet, forteller adm. direktør Morten Lundal. Før sommerferien blir det nye supernettet migrert med det eksisterende nettet. Innen 1. september skal også Schibsted Netts infrastruktur være innlemmet i det nye nettet. Kapasiteten blir utbygd for 450 000 brukere.

Større noder
I det nye nettet blir alle noder plassert i egne lokaler, og Telenor tar i bruk større noder som gir bedre utnyttelse av kapasiteten. Ryggraden i nettet blir et nytt, høykapasitets ATM-nett.
– I 1993 drømte vi om en 1 Mbps linje til utlandet. Til sommeren får vi en 35 Mbps forbindelse, sier produktsjef Jørn Enersen til Dagens Telecom.

Tilgang med lokaltakst
I det nye nettet får alle kunder Internett-tilgang til lokaltakst (jfr. Telenors nye takststruktur) med modem og ISDN. De 300 kommunene som hittil har manglet node, dekkes også av dette.

Bedre kapasitet?
Den nye infrastrukturen gir Telenor adgang til å differensiere på både kapasitet og pris. Til høsten kan derfor bedriftskunder bestille garantert aksess og bedre kapasitet mot å betale litt ekstra.
Foreløpig planlegger selskapet ikke å tilby privatkunder noen slik løsning.

Annonse


Annonse


Annonse