Annonse


Stort nordnorsk selskap

– Med oppkjøpet av Tromsøselskapene iFront og iFocus blir vi tilsammen 55 ansatte. Det er en stor databedrift i nordnorsk målestokk, sier adm. direktør Øystein Jørgensen i NordlandsData.

Verd 10 millioner
Etter det Dagens Telecom erfarer er verdien av selskapene iFront og iFocus satt til om lag ti millioner kroner.
60 prosent av aksjene overdras 1. mars. NordlandsData har opsjon på kjøp av ytterligere 30,1 prosent av aksjene.

God økonomi
NordlansData eies av Nordlandsbanken og har et solid økonomisk fundament. Aktiviteten i Troms vil ivaretas av et nystartet aksjeselskap som vil få navnet TromsData.

50 prosent omsetningsøkning
Holdingselskapet Intranett Norge AS har tidligere eid 100 prosent av aksjene i iFront og iFocus. Holdingselskapet hadde i fjor 50 prosent omsetningsøkning og et overskudd på en million kroner.
«Intranett» vil bestå etter oppkjøpet og vil drive utviklingsarbeid med hovedvekt på Intranett- og Internettløsninger.

Annonse


iFocus og iFront består
– Vi vil beholde navnene iFront og iFocus på programvaren disse firmaene har utviklet og som navn på TromsDatas underavdelinger i Tromsø, sier Jørgensen til Dagens Telecom.

Øker kompetansen
– Årsaken til NordlandsDatas oppkjøp er tredelt. Vi ønsker for det første å befeste vår stilling i Troms fylke. Her har vi fra før noen tunge kunder. Gjennom oppkjøpet vil vi kunne ta bedre vare på disse og få nye kunder, sier Jørgensen til Dagens Telecom.

Lite representert
– Våre to viktigste maskinvareprodukter er IBM og Compaq. Disse merkene er underrepresentert i Troms fylke i forhold til resten av landet. De to firmaene vi kjøper opp, forhandler også disse merkene. Vi håper derfor på større gjennomslag for merkene i Troms fylke, sier Jørgensen til Dagens Telecom.

Ønsker bedre kompetanse
– NordlandsData ønsker dessuten å få bedre Internettkompetanse. Vi ser også et viktig marked innen Intranett. Her har Tromsøfirmaene kommet lengre enn oss, sier adm. direktør Øystein Jørgensen i NordlandsData til Dagens Telecom.

Annonse