Annonse


Økte på transmisjon

Fjerde kvartal ga ny rekord i ordreinngang og omsetning for Nera. I året som gikk har selskapet gjennomført flere nødvendige omstillingstiltak.

Økende marked
Nera økte i fjor ordreinngangen med 500 millioner kroner og fikk en økning i driftsresultat på over 260 millioner kroner.– Utviklingen viser at markedene for selskapets produkter fortsetter å vokse som forutsatt i selskapets vekststrategi, sier arbeidende styreformann Frode Botnevik i Nera.

Aksjenedgang
Med et resultat før skatt på 140 millioner norske kroner ga en fortjeneste per aksje på 7,81 kroner. Dette er en nedgang på 19 prosent fra aksjeverdien på 9,59 i 1995.
Totalt hadde Nera 13,15 millioner aksjer ved utgangen av fjoråret.

Aksjeutbytte på 33 mill.
Styret i Nera vil foreslå et utbytte på 2,5 kroner per aksje, det vil si et aksjeutbytte på 32,9 millioner kroner.
Selskapet hadde en egenkapital på 757 millioner kroner ved årsskiftet. Dette utgjør 36 prosent av selskapets balanse på 2.127 millioner kroner.

Annonse


Forsterket posisjonen
Transmisjonssystemer har forsterket sin posisjon som et kjerneområde for Nera. Driftsinntektene for denne produktgruppen økte med 68 prosent fra 1995, og 43 prosent av selskapets totalomsetning i 1996 kom fra denne produktgruppen.

Markedsgjennombrudd
Bak den sterke utviklingen ligger blant annet gjennombrudd i de Indiske og Latinamerikanske markedene, hvor Nera har satset sterkt på utbygging av sitt markedsapparat.
– Markedsgjennombruddene i 1996 viser at nærhet til kunden kan være avgjørende i denne bransjen, sier adm. direktør Asbjørn Birkeland i Nera.

Venter på World Phone
Neras Mobil satellittkommunikasjon fikk i 1996 en ordresvikt på nesten 100 millioner kroner, men omsetningen økte med 22 millioner kroner.Botnevik betegner 1996 som et mellomår og mener at markedet er avventende på grunn av lanseringen av Neras World Phone i 1997.
Foreløpig er det kommet inn 3.000 bestillinger på den nye satellitt-telefonen, samtidig som Nera har en rammekontrakt med BT/Telenor som gir potensiale for levering av ytterligere 5.000 telefoner.

Lavere omsetning i Singapore
Omsetningen fra Neras fabrikk i Singapore har gått kraftig ned, men lønnsomheten er opprettholdt. Fabrikken har nå startet opp med produksjon av radiolinje.
I Sør-Øst-Asia har produktgruppen datanettverk hatt et meget godt år, men Neras Kraftverkskommunikasjon og MobilData har tapt penger.

Gode utsikter for 1997
– Restrukturering og kapasitetsutvidelser er nå i all hovedsak bak oss, slik at vi nå bør få en bedre driftsmargin. Med god ordrebeholdning, god produksjonskapasitet og verdens minste satellitt-telefon på markedet bør forholdene ligge til rette for en positiv utvikling for 1997, sier Botnevik.

  • Se også: Svakt Nera-resultat