Annonse


Inngår samarbeidsavtale

Avtalene gjelder også for Merkantildata SI og Applikasjon og selskapene MBS SI, PC-LAN og Upnet.
– Vår politikk har vært at produkter er mindre viktige enn strategier. Med en voksende integrasjon av data og telemarkedet er det tid for modifikasjoner, sier administrerende direktør i Merkantildata Tom Adolfsen.

Marginer
– Et viktig produktspekter, sier administrerende direktør i Merkantildata Tom Adolfsen om Digitals produkter.
– Både fordi det er teknologisk ledende og at det vil kunne gi oss gode marginer. En viktig avtale for å sikre og videreføre den satsningen MBS Fjerndata har gjort sammen med sine kunder, sier Adolfsen.
Han mener at Digital tidligere ikke har vært modent nok for et samarbeide. Til tross for fine produkter har man ikke hatt en god nok organisasjon.

Salgshåp
– Vi ser et stort potensiale for økt salg av våre produkter gjennom avtalen, sier administrerende direktør i Digital Tom Scharning. Vi er spesielt optimistiske rundt de nye mulighetene avtalen gir for våre nettverksprodukter og Alpha-systemer.

Avtalene som er inngått er:

  • Nettverksavtale med PC-LAN.
  • PC-avtale med PC-LAN.
  • Systemproduktsavtale med PC-LAN.
  • VAR (ValueAddedReseller) avtale med Merkantildata for systemprodukter.
  • Avtale om videresalg av service og tjenester. Dette innebærer at Merkantildata Applikasjon vil gjøre deler av sine produkter tilgjengelige på Alpa-plattform.

    Annonse


  • Annonse


    Annonse