Annonse


Godt Fellesdata-resultat

Driftsresultatet til Fellesdata økte med 30 prosent til 57 millioner kroner i samme periode.
Selskapet omsatte for 829 millioner kroner i 1996. Det er en nedgang på 36 millioner i forhold til året før. Korrigert for en nettverksleveranse som ble solgt ut i 1995, og som alene omsatte for 110 millioner kroner, økte derimot omsetningen med om lag 10 prosent.
Egenkapitalandelen til Fellesdata steg fra 25 til 30 prosent i løpet av 1996.

Vil fortsatt ha bank
Fellesdata opplyser i melding at de vil satse bredere i bankmarkedet etter at strategien ble endret for to år siden. Tidligere betjente dataselskapet i hovedsak sparebankmarkedet.
– Nylig inngikk vi fem-årige avtaler med forretningsbankene Landsbanken og Voss Veksel og Landmandsbank, sier adm. direktør Ole Trasti i Fellesdata til nyhetsbyrået NewsWire.

Nytt satsingsområde
Forretningsbanker er et relativt nytt og viktig strategisk satsningsområde for selskapet.
– Vi fikk et gjennombrudd i dette markedet da Storebrand Bank valgte oss som hovedleverandør av IT-tjenester, sier Trasti.

Lansiktig avtaler med sparebanker
Sparebankmarkedet er fremdeles størst i selskapets kundemasse. I fjor undertegnet Fellesdata langsiktige avtaler med i alt 84 sparebanker. Avtalene går over fire år og har en verdi på omlag 1,4 milliarder kroner.

Utenlandssatsing
Fellesdata forsøker nå å fremstå som et rent kommersielt selskap med målsetting om å være ledende leverandør av IT-tjenester i det generelle markedet.
Selskapet viser med de positive regnspatallene for 1996 at de har klare vekstambisjoner og kan i løpet av året klare å nå bedre, og kanskje mer lukrative jaktmarkeder:
– I tillegg til at vi flytter perspektivet utover Norges grenser, har vi stor tro på at forretningsbankmarkedet vil gi oss et nytt forretningsgrunnlag, sier Trasti.

Annonse


Annonse


Annonse